Darbo inspekcija

Darbo inspekcija yra nekviestas svečias, rimtas irnepageidaujama. Vadovai bendrovių ir įmonių atstovų federalinės darbo inspekcijos, kaip taisyklė, nemėgsta ir bijo. Valdymo požiūriu, darbo inspekcija beveik visuomet ras galimybę rasti bet kokias, net nereikšmingiausias klaidas dokumentų srityje ar atskleisti esamus darbuotojų teisių pažeidimus. Ir iš esmės jie šiandien egzistuoja beveik bet kurioje įmonėje. Siekiant patikrinti darbo inspekciją kuo neskausmingiau, įmonės vadovybė privalo ne tik atidžiai laikytis teisės aktų, bet ir gerai žinoti pagrindinius teisės aktus, kurie yra šio organo veiklos pagrindas.

Organizacijos valdymas turėtų prisiminti,kad darbo inspekcija turi teisę atlikti reguliarius patikrinimus tik kartą per dvejus metus. Jei mes kalbame apie mažą įmonę, jos vadovai gali tikėtis planuojamo patikrinimo tik po trejų metų nuo registracijos.

Auditoriai paprastai įspėja apie mano vizitą įlikus kelioms dienoms iki procedūros pradžios, tačiau kai kuriais atvejais darbo inspekcija gali pasirodyti be įspėjimo. Tai ypač būdinga įmonės darbuotojo skundo auditui. Tokia darbo inspekcijos kontrolė laikoma neplanuota. Dėl pateikto skundo ši institucija privalo reaguoti per mėnesį. Pati skundas pateikiamas raštu, nurodant darbuotojo, kuris turi pretenzijas įmonei, vardą, pavardę ir namų adresą. Šie duomenys yra konfidencialūs, juos galima atskleisti tik pateikus skundą pateikusio darbuotojo raštišką sutikimą.

Kitas neplanuotas patikrinimas yra prokuratūros užduotis. Reikėtų tikėtis, kad įmonėje yra dideli Darbo įstatymo pažeidimai.

Neplanuoti įtraukti vadinamieji kontroliniai patikrinimai. Jie atliekami siekiant kontroliuoti audito metu nustatytus pažeidimus.

Darbo inspekcija gali staigatuos atvejus, kai ji turi stiprią informaciją, pagrįsta esminiais įrodymais apie įmonėje nepalankias sąlygas, kurios kelia grėsmę darbuotojų sveikatai ar gyvybei, taip pat gali pakenkti aplinkai.

Įmonėje vykstančių nelaimingų atsitikimų darbe patikrinimas turėtų būti klasifikuojamas kaip atskira kategorija.

Turi būti šio kūno atstovasnorint atlikti tokią procedūrą ir sertifikavimą. Jei valdymo įmonės yra kokių nors abejonių dėl teisėtumo ir teisėtumo atstovų darbo inspekcijos veiksmų, tai geriausia eiti tiesiai į darbo inspekciją ir paaiškinti visus išsamią tvarką.

Maksimalus laikotarpis yra ne daugiau kaip vienas mėnuo. Šis laikotarpis gali būti pratęstas tik išimtiniais atvejais.

Ką patikrina darbo inspekcija? Pirma, nustatoma bendrovės steigimo dokumentų registravimo teisingumas. Be to, auditoriai klausia apie kolektyvinių ir darbo sutarčių statusą, bus patikrinta darbo knygų tvarkymo apskaita ir taisyklės, įrašai bus įrašyti į užsakymus. Taip pat bus tikrinami visi įmonės darbuotojų poilsio ir darbo normų norminių dokumentų personalo apskaitos dokumentai ir dokumentai. Darbo užmokesčio mokėjimo klausimas nebus be audito dėmesio. Aprašytas bandymo planas laikomas standartiniu, jei yra ypatingų aplinkybių, gali būti keičiami ir papildomi.

Darbo inspekcijos pabaiga yra aktaskuris rodo visus atlikto darbo rezultatus. Jei nustatomi pažeidimai, yra parengta jų pašalinimo tvarka ir parengtas administracinio teisės pažeidimo protokolas, pagal kurį gali būti skiriama bauda įmonės valdymui. Suma priklauso nuo nustatytų pažeidimų skaičiaus ir sunkumo.

Kad išvengtumėte problemų ir sumokėtumėte didelę sumąįmonės vadovybė turėtų atidžiai stebėti visų darbo įstatymų normų įgyvendinimą ir tinkamai tvarkyti personalo dokumentų registravimą ir registravimą.

Patinka:
0
Kaip užpildyti visus darbaknygius
Penitencinė inspekcija. Diena
Darbo knyga išleidimo metai. Pagrindinis
Darbo knygos atkūrimas: kas tai yra
Kaip sužinoti savo mokesčių inspekciją
Parengtas skundas Darbo inspekcijai
Darbo drausmė. Kaip pasiekti
Darbo teorija apie vertę ir teoriją
Mokesčių apribojimo įstatymas
Populiariausi pranešimai
aukštyn