Sklypų apsunkinimas yra ... Naudojimo apribojimai, apsunkinimai

Daugelis piliečių galvoja apie žemės įsigijimą. Tai jiems reikalinga įvairiems poreikiams. Pavyzdžiui, žmogus nusprendžia statyti namus, ganyti ar auginti pasėlius. Specialistai rekomenduoja didelę atsakomybę ir dėmesį skirti paskirstymui. Būtina rinkti visą informaciją apie svetainę. Faktas yra tas, kad kai kuriais atvejais yra tam tikrų kliūčių laisvam paskirstymo operacijoms. Toliau apsvarstykite žemės apsunkinimo tipus.

žemės apkrova yra

Apibrėžimas

Žemės apkrovimas yra natūraspecialių sąlygų jo eksploatavimui įvedimas. Nuosavybės savininkas ar savininkas turi tam tikrų pareigų. Leidžiama parduoti žemės sklypą su apkrova. Tačiau nustatytas sąlygas turės įvykdyti naujas paskirstymo savininkas. Reikia žinoti, kad daugeliu atvejų žemės sklypo apkrova yra tiesioginis laisvo objekto laisvo naudojimo draudimas. Todėl dauguma sandorių bus draudžiami įstatymais. Siekiant išvengti problemų, ekspertai rekomenduoja studijuoti nuosavybės dokumentus. Pati išsamesnė informacija yra išrašas iš vieningo valstybės teisių registro.

Specialių sąlygų įvedimo tvarka

Sklypo apkrovimas yra tikrasveiklos paskirstymo taisyklės. Savininkas privalo juos vykdyti. Tais atvejais, kai įvedamas žemės sklypo naudojimo apribojimas, numatyti teisės aktai arba gali būti nustatytas susitarimas. Specialių veiklos taisyklių nustatymo pagrindas yra:

 1. Teismo sprendimas. Atsižvelgiant į tai, gali būti skiriamas areštas, gali būti nustatytas servitutas.
 2. Sutartis. Žemės sklypo apgrąžos gali būti hipotekos forma, ilgalaikė (daugiau nei vienerių metų) operacija ir pan.
 3. Normatyvinis (įstatyminis) aktas.
  išrašas iš vieningo valstybės teisių registro

Veiksmų apribojimas

Dėl paskirstymo gali būti nustatytos specialios sąlygos:

 1. Perduokite jį kitiems subjektams, įskaitant mokesčius.
 2. Parduodami svetainę ir nustatydami konkretų sandorio laikotarpį.
 3. Paskirstymo įvaldymas.
 4. Objekto priėmimo ir naudojimo laikotarpis.
 5. Įvairios darbo rūšys, susijusios su nekilnojamojo turto rekonstrukcija / remontu.

Žemės sklypo nuoma

Tai reiškia, kad perduotas paskirstymas įtam tikrą laiką už tam tikrą mokestį ar nemokamai. Šiuo atveju sudaromas susitarimas. Tai turi būti raštu ir notariškai patvirtinta. Paskirstymo operacija vykdoma sutartyje numatytomis sąlygomis. Dokumentas taip pat nustato mokėjimo tvarką ir sumą (jei sandoris tai reiškia). Žemės sklypo nuoma gali būti trumpalaikė ir ilgalaikė. Pastaruoju atveju paskirstymas perduodamas vienerius metus ar ilgiau. Trumpalaikis darbas atliekamas trumpiau nei 12 mėnesių. Perkėlimas daugiau nei vienerius metus yra žemės sklypo apkrova. Tai reiškia, kad sandoris turi būti registruotas. Atitinkamas įrašas pateikiamas dokumente, patvirtinančiame paskirstymo nuosavybės teisę.

 žemės sklypo apsunkinimo sutartis

Tarnitas

Tai vienas iš labiausiai paplitusiųapsunkinimo formos. Servitus yra galimybė pasinaudoti paskirstymu ar jo dalimi kitais asmenimis. Paprastai šis apribojimas nustatomas tais atvejais, kai vieno dalyko vieta apima perėjimą / išplaukimą į kitos piliečio teritoriją. Servitentas gali imti mokestį arba būti nemokamas. Tai nustatoma tik tuo atveju, jei svetainės veikimas, nenaudojant kito asmens paskirstymo, yra neįmanomas. Servitatus galima įvesti šalių susitarimu arba teismo procese. Visų pirma, suinteresuotas asmuo turėtų stengtis sudaryti sutartį su savininku. Tai yra parengta raštu ir patvirtinta notaro. Jei šalys negali susitarti, tuomet jūs turite kreiptis į teismą.

Žemės pardavimas su apkrova

Hipoteka

Tai yra nuosavybės įkeitimaskredito galimybės. Toks apsunkinimas įvyksta tais atvejais, kai ūkio subjektui suteikiama didelė suma. Banko sąlygose nustatyta, kad visi sandoriai po to, kai užstatomas objektas bus apdraustas, bus jo kontroliuojamas. Jei skolininkas yra įsiskolinęs, kredito įstaiga gali atsiimti sklypą. Jis parduodamas aukcione, o įplaukos yra skirtos įsipareigojimų grąžinimo link. Kai kuriais atvejais skolininkas turi parduoti sklypą su apkrova. Jis gali sudaryti šį sandorį, jei jis gaus banko sutikimą. Čia reikėtų pažymėti vieną niuansą. Standartai nenumato tiesioginio reikalavimo nurodyti hipotekos, sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. Tai reiškia, kad buvęs savininkas savo nuožiūra negali pateikti pirkėjui įkeitimo žinių. Taigi, šiuo atveju paskolos įsipareigojimai bus perduoti naujam savininkui. Tačiau informacija apie jų prieinamumą rodys išrašą iš vieningo valstybės teisių registro. Todėl patartina prašyti šios informacijos prieš įsigydama objektą.

Mokesčio įkeitimas

Šis apsunkinimas taikomas asmenims,išvengti privalomų įmokų į biudžetą mokėjimo. Mokesčio įkeitimas numato turto konfiskavimą, kol bus visiškai grąžinta skola. Su šiuo apribojimu, sandoriai su svetaine neleidžiami. Pilnai sugrąžinus suformuotą skolą, jis yra atšauktas.

žemės sklypų apsunkinimo rūšys

Koncesija

Ši apkrovimo rūšis laikoma šiandiennedažni. Koncesija susideda iš to, kad savininkas tam tikram laikotarpiui suteikia tam tikrą sumą už tam tikrą mokestį. Iš tiesų, susitarimo sąlygos nesiskiria nuo nuomos susitarimų. Tačiau su koncesija suinteresuotas subjektas gauna tam tikrą dalį įgaliojimų objektui. Visų pirma jis gali statyti pastatus, iškasti, naudoti pastatus, pelną iš savo veiklos.

Patikos valdymas

Ši apsunkinimo forma susijusi su perkėlimuteises į objektą. Asmuo, kuris juos priima, gali valdyti, sudaryti sandorius, vykdyti verslą tik savininko interesais. Teisių sritį nustato teisinis savininkas arba teismas. Sudaromas teisinių galimybių perleidimo susitarimas. Ji privalo išlaikyti registracijos procedūrą. Jo įgyvendinimo taisyklės yra panašios į numatytas turto registravimui.

Areštas

Tokio tipo apsidraudimą nustato tik teismas arbavykdomasis pareigūnas. Su areštu numatomas bet kokio pobūdžio sandorių draudimas nekilnojamojo turto objektui. Apmokestinimo trukmė priklauso nuo konkrečių bylos aplinkybių. Areštas yra turto inventorizavimas, savininko ar kito atsakingo asmens įpareigojimas užtikrinti objekto saugumą.

žemės naudojimo apribojimas

Registracijos svarba

Bet kokio pobūdžio apkrova turi būti nustatytaįgalioti organai. Registruodamiesi, atitinkama informacija įvedama į USR. Pagal registrą, jūs galite sekti visus veiksmus, kurie buvo atlikti su svetaine. JAVR pažymėjimas leis daugeliui piliečių išvengti objekto įsigijimo, atsižvelgiant į jo nustatytas specialias sąlygas. Daugeliui dalykų našta / apribojimai yra didelė problema. Be to, atsikratyti tokio nekilnojamojo turto kartais sunku, o kartais ir visiškai neįmanomas. Galite sužinoti apie ypatingas veikimo sąlygas dar vienu būdu. Šiuo metu yra žemės sklypų kadastro patikrinimas. Norėdami jį įgyvendinti, reikia žinoti objekto numerį. Viešajame kadastro žemėlapyje buvo užregistruoti visi užregistruoti sklypai. Aprašymas pateikiamas kiekvienam sklypo, įskaitant, be kita ko, informaciją apie apsunkinimus.

Specialios zonos

Svetainė gali būti ribojamaskirtingos žemės kategorijos. Yra specialios zonos, kurių ribose nustatytas specialus objektų eksploatavimo režimas. Tokiu atveju svetainė taip pat bus apsunkinta tam tikromis taisyklėmis. Specialusis režimas gali būti įrašytas į:

 1. Apsaugos zonos. Šiose teritorijose yra poilsio, vandens telkinių ir pan. Tokios zonos yra saugomos sanitarinės ir epidemiologinės tarnybos. Taigi, sklypų eksploatavimas jų ribose yra vykdomas pagal SNiP nuostatas. Šiose zonose gali būti pramoninių objektų, naudingų šaltinių, hidrologinių stočių ir pan.
  kadastrinis žemės patikrinimas
 2. SPZ. Sanitarinės apsaugos zonos yra apsuptos padidėjusio pavojaus šaltinių, pramonės įmonių, kurios savo veikloje daro neigiamą poveikį žmonių gamtai ir sveikatai. Paprastai SPZ įrengiamos kompleksuose, kuriuose atliekamas darbas su cheminėmis, ugnies ir sprogstamosiomis medžiagomis ir kt.

Išvada

Pasirinkdami objektą, kurį norite įsigyti,Būkite atidūs. Be dokumentų, tiesiogiai susijusių su žeme, tyrimo patartina išnagrinėti teisės aktus. Normos nustato nuostatas, kuriomis galima apsaugoti ar atstatyti jų interesus, kai paskirstymo savininkas yra nesąžiningas. Savo ruožtu pardavėjas gali būti rekomenduojamas kuo greičiau pašalinti visus esamus apribojimus ar apsunkinimus. Vėlavimas dėl šio proceso gali sukelti didelių finansinių nuostolių. Tačiau reikėtų prisiminti, kad gali būti pašalinti ne visi apribojimai ar apkrovos. Tokiais atvejais būtina laikytis specialių darbo sąlygų. Be to, verta sakyti keletą žodžių apie servitatą. Kai nustatoma, savininkas ir atitinkamas asmuo turėtų teisingai ir išsamiai įvertinti dabartinę padėtį. Servitutas negali būti piliečio priesaika. Tai leidžiama tik tuo atveju, jei yra atitinkamas poreikis, ir nėra galimybės kitaip išspręsti problemos.

Patinka:
0
Žemės žemėtvarka. Privalumai
Kas yra kadastrinė vertė?
Servituoja žemės sklypai yra privati ​​ir
Žemės pirkimo ir pardavimo registracija:
Koks yra planavimo organizacijos išdėstymas
Kodėl man reikia žemės kadastrinių numerių
Paskolos prieš žemę:
Žemės sklypo kainos įvertinimas
Žemės rinkos vertė.
Populiariausi pranešimai
aukštyn