Nekaltumo prezumpcija. Art. 49 RF Konstitucija

Pilietinė visuomenė yra didelis suvestinis rodiklisžmones, vienijančius vienos kultūros, muitinės ir valstybės struktūros. Tuo pačiu metu visuomenė visuomet buvo valstybės sistemos pagrindas. Galų gale, kiekvienos šalies įkūrimą tiesiogiai nustato žmonės. Verta paminėti, kad tam tikroje valstybėje visuomenė turi būti reguliuojama. Šis principas buvo sukurtas jau seniai. Pagrindinė problema šiuo atveju yra sudėtinga visuomenės prigimtis. Jo struktūra yra sudėtingas mechanizmas. Be nuolatinės kontrolės, tai gali tiesiog nepasisekti. Per savo istoriją žmonės bandė rasti galingiausią ir veiksmingą socialinių santykių reguliatorių. Paieškos metu buvo išbandyta religija ir smurtas, tačiau šios kategorijos parodė, kad jos neveiksmingos. Viskas pasikeitė įstatymo atsiradimu. Žmonės suprato, kad nėra nieko geresnio už legalizuotų teisinių normų rinkinį. Tuo pačiu metu pagrindinis socialinių santykių reguliatorius - teisė - yra gana daugialypė kategorija. Todėl, siekiant palengvinti jo tiesioginį taikymą, buvo sukurta tam tikra prezumpcija. Vienas iš tokių yra nekaltumo prezumpcija, kuri plačiai naudojama vidaus teismų praktikoje.

Terminas prasmę

Prielaida yra kategorija, kuri buvo iš pradžiųatsirado filosofinėje, o ne teisinėje srityje. Tai yra, norint suprasti jo ypatybes, būtina suprasti pirminius pateikto reiškinio prielaidas. Taigi prezumpcija yra tam tikra prielaida, kuri visais atvejais, be išimties, laikoma teisinga, kol įrodyta priešinga. Kitaip tariant, faktas turi nepakeistą turinį iki jo oficialaus pakeitimo remiantis neginčytinų faktų.

Rusijos Federacijos Konstitucijos 49 straipsnis

Nekaltumo prezumpcija

Ši kategorija rasta jo taikymovidaus jurisprudencija ir Rusijos Federacijos įstatymai. Bet mes analizuosime viską pagal tvarką. Nekaltumo prezumpcija yra neginčijamas tam tikro asmens kaltės nebuvimas. Tokiu atveju asmeniui neturėtų būti taikomi jokie apribojimai, kol jis nėra įrodytas kalte padaręs nusikaltimą. Prielaida yra pagrindinis baudžiamojo proceso principas. Šiuo atveju yra šis normas, grindžiamas šiuo principu.

Normatyvinis reguliavimas

Bet kokia teisinė prielaida yra tam tikrateisinis statusas. Tai yra, šios kategorijos yra nustatytos tam tikruose norminiuose aktuose. Šiuo atveju nekaltumo prezumpcija yra net dviem reguliavimo reguliavimo lygmenimis, jei atsižvelgsite į pagrindinius dokumentus, kurie ją ištaisyti.

  1. Kaip minėta anksčiau, prielaidaNekaltumas labiausiai aiškiai parodomas baudžiamojoje teisėje. Tai nustatoma Rusijos Federacijos baudžiamojo proceso kodekse, būtent 14 straipsnyje. Remiantis pateiktos taisyklės nuostatomis, prielaida laikoma privaloma visoms teisėsaugos ir teisminėms institucijoms.
  2. Taip pat yra Rusijos Federacijos Konstitucijos 49 straipsnisminėta prieš principą. Iš tikrųjų ši pagrindinio įstatymo taisyklė yra panašaus teisinio dizaino taikymo baudžiamojoje teisėje pagrindas.

nekaltumo prezumpcija

Verta paminėti, kad šio straipsnio kontekste mes svarstysime pagrindinio įstatymo dėl nekaltumo prezumpcijos poziciją, nes ji yra platesnė.

RF Konstitucijos 49 straipsnis

Taigi, Rusijos Federacijos pagrindinio įstatymo normapasakoja apie tokią teisinę konstrukciją kaip nekaltumo prezumpcija. Šiame menui. 49 RF Konstitucija atskleidžia ne tik koncepciją, bet ir daugelį kitų minėto teisinio reiškinio aspektų. Straipsnis susideda iš trijų dalių. Kiekvienoje iš jų pateikiami gana įdomūs prezumpcijos aspektai, pavyzdžiui:

  • 1 dalies 1 str. 49 Rusijos Federacijos Konstitucija kalba apie bet kurio asmens nekaltumą, kol jo kaltė bus įrodyta Rusijos įstatymų nustatyta tvarka.
  • 2 dalyje kalbama apie nesugebėjimą kaltinamajam įpareigoti įrodyti savo nekaltumą.
  • 3 dalies 3 str. Rusijos Federacijos Konstitucijos 49 straipsnyje nurodyta, kad neišvengiamos, akivaizdžios abejonės dėl kaltinamojo kaltės bus aiškinamos jo naudai.

Kaip matome, pateiktos nuostatoskonstitucinės normos kalba apie išskirtinį nekaltumo prezumpcijos vaidmenį šiuolaikiniuose teisės aktuose ir teisinėje srityje. Tai, kad kategorija yra nustatyta pagrindiniame įstatyme, yra pagrindinis viso mūsų valstybės teisinės sistemos veiksnys. Siekiant išsamiau suprasti visus šios kategorijos aspektus, būtina analizuoti kiekvieną teisinės normos dalį.

Žmogaus nekaltumas ir jo įsteigimo procesas

Jei mes analizuojame Art. 49 straipsniu su komentarais, paaiškėja daugelis jos aspektų. Pavyzdžiui, pirmas sakinys sako, kad asmens kaltė turi būti įrodyta įstatymų nustatyta tvarka. Šiame pranešime pateikiami du svarbūs aspektai.

  • Pirma, kažkokio kaltintojai turi būti pripažįstami objektyviai.
  • Antra, kaltės įrodymų rinkimas vyksta nustatytose teisinėse procedūrose.

Rusijos Federacijos Konstitucijos 49 straipsnis

Pirmuoju atveju mes kalbame apie įstaigų veiklątyrimą, tyrimą, prokuratūrą ir, žinoma, teismą. Galų gale šie departamentai sugeba organizuoti ir įgyvendinti objektyvų asmens kaltės įrodymo procesą. Kalbant apie antrąjį aspektą, vėlgi itin svarbu ir teisėsaugos institucijų atstovams. Reikėtų pažymėti, kad įrodymai apie kaltę įvyksta tam tikroje procedūroje, kurios pažeidimu bus prarasti visi surinkti įrodymai. Šiuo atveju yra dar vienas svarbus dalykas. Pati proceso įrodymas nereiškia nieko be teismo nuosprendžio.

3 dalis. Rusijos Federacijos Konstitucijos 49 straipsnis

Nesugebėjimas nustatyti prievolę

2 dalies 2 str. 49 straipsnis Rusijos Federacijos Konstitucijos, kurio komentaras pateikiamas straipsnyje, draudžia įpareigoti asmenį savarankiškai įrodyti savo nekaltumo faktą. Kitaip tariant, jei asmuo pateikia alibi, atitinkamos ikiteisminio tyrimo institucijos turi tai patikrinti savarankiškai. Šiuo atveju asmuo nėra įpareigotas pateikti paaiškinimų, dokumentų ar kitų įrodymų, kad būtų galima atleisti nuo įtarimų.

ч 1 p 49 Konstitucijos Rusijos Federacijos

Ši nuostata turi įtakos daugeliui procedūriniųsantykiai. Pavyzdžiui, įtariamasis arba kaltinamasis gali atsisakyti liudyti, atsakyti į klausimus arba, priešingai, pateikti įrodymus, kurie, jų nuomone, yra būtini šioje situacijoje. Kitaip tariant, žmogus gali laisvai pasirinkti savo veiksmus, nes niekas negali priversti jo pripažinti kažkuo. Taigi surinkti įrodymai turėtų visiškai parodyti konkretaus asmens kaltę konkretaus veiksmo vykdymo metu. Priešingu atveju asmuo toliau laikomas nekaltu.

Abejonių įtvirtinimas

Art. Rusijos Federacijos Konstitucijos 49 straipsnis taip pat pasakoja apie žmogaus kaltės neišmatuojamų abejonių aiškinimo taisykles. 3 dalyje teigiama, kad abejonių dėl asmens dalyvavimo nusikalstama veike turėtų būti aiškinama jo nekaltumo naudai. Tačiau yra tam tikras specifiškumas. Bottom line yra tai, kad ne visi faktai gali būti nurodytos abejonės. Atskiros asmens kaltės elementai turėtų būti patikrinti kuo objektyviau ir išsamiau. Šiuo atveju abejonių neišvengiamumas atsiranda dėl to, kad jų negalima paneigti ar atsisakyti kitų faktų. Kitaip tariant, tokios aplinkybės yra patikimos ir neginčytinos.

Kategorijos reikšmė vidaus įstatymams

Nacionalinėje teisinėje sistemoje yrakeletas įdomių kategorijų, iš kurių viena yra nekaltumo prezumpcija. Rusijos Federacijos Konstitucija (49 straipsnis) išsamiai apibūdina šį reiškinį. Tačiau šiuo atveju kyla logiškas klausimas: kokį vaidmenį nacionalinės teisės aktuose atlieka nekaltumo prezumpcija? Visų pirma, reikėtų pažymėti, kad ši institucija yra visiškai demokratinė.

Rusijos Federacijos Konstitucijos 49 straipsnis su pastabomis

Tai yra jo egzistencija pabrėžia esmępati valstybė. Kita vertus, nekaltumo prezumpcija lemia tam tikras konkrečias institucijas veikiančias veikimo akimirkas. Tai tiesiogiai veikia nusikaltimų tyrimo procesinius veiksnius. Be to, esant prezumpcijai galima teigti, kad Rusija atsisakė totalitarinių principų kurti politinį režimą valstybėje.

Nekaltumo prezumpcija kituose sektoriuose

Kaip mes suprantame, Art. Rusijos Federacijos Konstitucijos 49 straipsnis nėra vienintelis straipsnyje paminėtas teisinis pagrindimas. Šis teisinis reiškinys įvyksta keliose šiuolaikinės teisės srityse, būtent:

  • nusikaltėlis;

49 konstatuojamoji dalis

  • administracinis;
  • mokestis.

Konstitucijos nekaltumo prezumpcijos egzistavimas leidžia mums pritaikyti dizainą daugeliu teisinių santykių. Galų gale pagrindinis įstatymas yra valstybės teisinės sistemos pagrindas.

Mes bandėme sužinoti, kąnekaltumo prezumpcija. Rusijos Federacijos Konstitucija (49 straipsnis) apibūdina šį konkretų teisinį klausimą. Apibendrinant, reikėtų pažymėti, kad jo egzistavimas pakeitė visą mūsų valstybės teisinę sistemą, kad ji būtų geresnė.

Patinka:
0
Administracinės sąvokos ir principai
Nekaltumo prezumpcija: teisėta ir
Valstybinių organų sistema
Viršytas greitis 20 km. Priimtinas
Federacinis įrenginys
Administracinės teisės principai - klausimai
Trys epochos ir trys TSRS konstitucijos
Vyriausybės forma yra principas ir sistema
Spalio 7 d. TSRS Konstitucijos diena - įstatymas
Populiariausi pranešimai
aukštyn