Valstybinė užimtumo politika

Valstybinė užimtumo politika yra skirtatokios svarbios užduotys, kaip piliečių darbo potencialo vystymas ir visiškas realizavimas. Taip pat galima įtraukti gyventojų aprūpinimą padoriu uždarbiu, stabilų reklamą karjeros laiptais.

Aktyvioji užimtumo politika yra veiksmai,siekiama sumažinti nedarbą. Tai apima veiksmus, trukdančius atleisti darbuotojus, taip pat mokymą, mokymą, pagalbą ieškant darbo, perkvalifikavimą ir naujų darbuotojų kūrimą.

Pasyvi valstybinė užimtumo politika -tai priemonės, padedančios sumažinti neigiamus tokio reiškinio pasekmes, kaip antai nedarbas. Tai apima socialinių išmokų mokėjimą, pagrindinių prekių skyrimą skurstantiesiems, specialių benamių namelių organizavimą, taip pat kitų rūšių pagalbą.

Valstybinė užimtumo politika suskirstyta į tris kategorijas.

- Ekonominės priemonės. Visų pirma, verslumo skatinimas teikiant mokesčių lengvatas, subsidijas ir skolinimą.

- Organizacinės priemonės. Visų pirma tai yra profesinės kvalifikacijos padidėjimas, pagalba ieškant darbo, mokymai.

- Teisinės priemonės. Tai yra teisės aktai, kuriais užtikrinamas ankstyvas išėjimas į pensiją, pensinio amžiaus sumažinimas, darbo dienos nustatymas ir atostogos. Be to, įstatymai numatant minimalų darbo užmokestį, kompensacinė laisvo laiko, dvigubo mokėjimo už prieigą prie paslaugų švenčių saugos sąlygas darbo vietoje, kad yra išvardytos, kaip žalingas.

Valstybinė užimtumo politika yra padalintatrijuose modeliuose, populiariuose išsivysčiusiose šalyse. Amerikos modelis reiškia, kad reikia sukurti daugybę darbo vietų, kurioms nereikia didelio našumo. Tuo pačiu metu nedarbas oficialiai mažėja, tačiau didėja minimalaus darbo užmokesčio piliečių skaičius.

Skandinavijos valstybės politikaužimtumas reiškia darbo vietų kūrimą viešosiose srityse. Tuo pačiu metu piliečiai gauna vidutinį atlyginimą ir stabilumą. Tačiau ši sistema turi trūkumų. Visų pirma, yra rizika, kad infliacija ir finansinių išteklių išeikvojimas.

Europos modelis reiškia pajamų augimą ir padidėjusią našumą. Tokia sistema reikalauja didelės naudos bedarbiams.

Yra įvairių rūšių darbo vietų. Visą dieną dirbantis darbas reiškia veiklą visą dieną, kai darbuotojas gauna atlyginimą regionui tenkančią sumą.

Darbas ne visą darbo dieną gali būti priverstasryšiai su įvairiomis ekonominėmis priežastimis. Tai apima veiklą ne visą dieną, o tai reiškia sumažintą efektyvumą ir mažą darbo užmokestį.

Savanorystė ne visą darbo dieną dažniausiai susijusi su įvairiomis socialinėmis priežastimis. Pavyzdžiui, asmuo rūpinasi sergančia šeima arba sujungia studijas su darbu.

Apibendrinsime. Valstybinė politika užimtumo srityje turėtų būti įgyvendinta išsamiai. Būtina padėti žmonėms, kurie dėl kokios nors priežasties negali gauti darbo. Pavyzdžiui, tai gali būti pagalba mokymui ir perkvalifikavimui. Tačiau verta prisiminti, kad bet kuriuo atveju išliks tam tikra nedarbo dalis. Čia reikės imtis specialių priemonių. Visų pirma tai yra įvairios naudos ir pagalba neturtingiesiems. Yra skirtingi nedarbo mažinimo mechanizmai. Kiekvienas iš jų turi savo privalumus ir trūkumus. Bet kuriuo atveju būtina skatinti žmones dirbti, nes valstybės gerovė priklauso nuo to, kiek piliečių dalyvauja ekonomikoje.

Patinka:
0
Inovacinė politika
Personalo politika
Valstybės valdžia yra ...
Valstybės socialinė politika
Kova su nedarbu - kokios priemonės gali
Rusijos darbo migracijos politika -
Finansinė politika ir jos komponentai
Kas įtrauktas į politikos sritį? Bendrosios sąvokos
Įmonių ir įmonių investicijų politika
Populiariausi pranešimai
aukštyn