Muitinės režimas

Muitų režimas yra speciali procedūra, kurinustato sąlygų ir reikalavimų rinkinį, įskaitant atitinkamų muitų mokesčių, muitų, apribojimų ir draudimų transporto priemonėms ir kroviniams, gabenamiems per sieną, naudojimo tvarką. Šis priemonių kompleksas yra įtvirtintas Rusijos įstatymuose dėl užsienio prekybos reguliavimo. Muitinės režimas taip pat nustato transporto priemonių ir prekių statusą, atsižvelgiant į jų gabenimo per sieną tikslus ir jų taikymą Rusijos muitų teritorijoje arba už jos ribų.

Prekių importas į Rusiją ir iš josteritorija numato specialų asmenų, atsakingų už asmenų gabenimą, pareigą. Taigi, jų pareiga yra įforminti šias prekes pagal bet kurį konkretų muitinės režimą, numatytą įstatyme, ir jį laikytis.

Rusijoje yra specialių teisinių šaltiniųnagrinėjamos procedūros reguliavimas. Taigi, ekonominių muitų režimai yra reguliuojami tiesiogiai Rusijos Federacijos muitinės kodeksu, federaliniais įstatymais, kurie yra priimti pagal jį ir yra atitinkamų teisės aktų kategorija. Šaltiniai apima Prezidento dekretus šalies.

Tais atvejais, kai tai aiškiai numatytaįgaliota ministerija yra įgaliota išduoti norminius teisės aktus savo kompetencijos ribose. Visų pirma šiose bylose turėtų būti sudaryta tvarka, pagal kurią vykdoma prekių deklaracija, kurioje numatytas vienas ar kitas muitinės režimas, nustatomi atitinkamų operacijų įgyvendinimo reglamentai ir jų užbaigimo tvarka. Tuo pačiu metu pareiga vykdyti tam tikras operacijas yra nustatoma tik federalinės teisės, įstatymo galią turinčio akto ar Vyriausybės sprendimo.

Muitinės režimas numatomuitinės procedūra. Tai laikoma nuostatų rinkiniu, numatančiu tam tikrą atitinkamų operacijų įgyvendinimo tvarką. Šios operacijos nustato užsienyje gabenamų transporto priemonių ir prekių būklę.

Iš tikrųjų muitų režimas nustato leistiną judančių objektų naudojimo sritį Rusijos Federacinėje sienoje pagal administracinius apribojimus.

Muitinės kodekso 155 straipsnyje nustatyta, kadnagrinėjamų procedūrų sąrašas. Reikėtų pažymėti, kad įstatymas leidžia asmeniui pasirinkti bet kurį režimą arba jį pakeisti kita. Šiuo atveju pasirinkimas ir pakeitimas atliekami laikantis nustatytų sąlygų. Visų pirma daiktai turėtų būti naudojami pasirinktoje tvarkoje ir tik asmuo, kuris atitinka tam tikrus įstatymų nustatytus reikalavimus.

Reikia pažymėti, kad taip pat yravisuotinai pripažinti apribojimai ir draudimai. Jie negali būti ekonominio pobūdžio. Tačiau dėl to, kad jie yra nustatyti užsienio prekybos veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir atitinkamomis Rusijos teisės aktų nuostatomis, jie privalomi vykdyti asmenims, neatsižvelgiant į nustatytą muitų režimą.

Šie draudimai apima, be kita ko, tam tikrų kategorijų prekių pervežimą per sieną - draudimą eksportuoti ar importuoti tam tikrus produktus į šalies teritoriją.

Pagal įstatymą,draudžiama importuoti, yra nedelsiant eksportuojami iš Rusijos teritorijos. Vežėjas yra atsakingas už šią procedūrą. Tuo atveju, jei greitas prekių eksportas yra neįmanomas, jie yra laikinai saugomi sandėliuose. Sandėliavimas atliekamas tris dienas, ne daugiau.

Patinka:
0
Išsami informacija, kaip išjungti saugų
Ekonominė integracija
Kas yra muitų sąjunga? Valstybes
Muitinės formalumų atlikimo specialistas
Muitai ir jų rūšys
Švęsti muitinės pareigūno dieną pasaulyje?
Suteikimo ir paėmimo žaliavos: sandorių savybės
Kaip atlikti muitinės procedūras?
Automobilių mokestis yra neatskiriama dalis
Populiariausi pranešimai
aukštyn