Konstitucinė kontrolė - visuomenės dinamiško vystymosi užtikrinimas

Atitiktis teisėtumui ir tvarkai, kaipparodo visą amžių senąją visuomenės vystymosi patirtį, yra svarbiausia bet kokios formos socialinės organizacijos funkcionavimo, jos gyvybingumo ir dinamiško vystymosi pagrindinė sąlyga ir pagrindinis principas. Konstitucinė kontrolė yra skirta griežtai laikytis visų valstybės pagrindinio įstatymo nuostatų ir straipsnių - Konstitucijos.

Konstitucinė kontrolė

Be to, negalima socialinės formacijospasikliauti sėkmingu ir laipsnišku vystymusi. Jei konstitucinė kontrolė nėra tinkamai įgyvendinta, gali kilti pavojus tokios visuomenės egzistavimui. Štai kodėl Rusijoje šie klausimai ir problemos nuolat yra visuotinio dėmesio epicentre. Rusijos Federacijos ir įvairių politinių partijų konstitucinės kontrolės įstaigos nagrinėja įvairius klausimus ir klausimus, susijusius su piliečių laisvių ir teisių užtikrinimu, taip pat griežtu visų pagrindinio įstatymo normų įgyvendinimu, jų veiklos kertiniu akmeniu.

Konstitucinis vertinimas ypač svarbusįsigijo dabartinėmis demokratinių reformų Rusijos valstybėje sąlygomis, kurios sukėlė didžiules ir sudėtingiausias užduotis, kurias išsprendžia milžiniška daugiašalė šalis. Vadinasi, vyriausybės funkcija - rūpintis įprastiniu pagrindiniame įstatyme numatytų teisinių mechanizmų veikimu.

Konstitucinės kontrolės įstaigos Rusijos Federacija

Ir jei mes atsižvelgsime į dabartines tendencijasvisa pasaulinė bendruomenė kaip visuma, konstitucinė kontrolė ir su ja susijusios problemos tampa pagrindine valstybės politikos kryptimi ir konkrečiu Rusijos Federacijos gairiu pažangos ir klestėjimo keliu. Kadangi trys banginiai, kuriais grindžiamos šiuolaikinės demokratijos koncepcijos, yra teisinė valstybė, konstitucionalizmas ir pilietinė visuomenė.

Pasauliniai pokyčiai ir transformacijosvyksta šiandien Rusijoje, nukentėjo visus socialinį-ekonominį, kultūrinį ir politinį gyvenimą šalyje sferas. Dėl papildomos judėjimą pirmyn link pažangos, reikia aiškiai ir griežtai valstybinę kontrolę ir priežiūrą per griežtai laikytis konstitucinių ir teisinių normų, kurios yra patikimas garantija pastato sukūrė demokratinę valstybę.

Valstybės kontrolė ir priežiūra

Valstybės valdžios institucijos užimayra pagrindinė pozicija visoje teisinės valstybės principų laikymosi sistemoje, nes jos turi tik pačius veiksmingiausius mechanizmus ir priemones, reikalingas konstitucinių normų įgyvendinimo kontrolei. Pagrindinis įstatymas, kuris yra pagrindinis šalies teisinis ir politinis dokumentas, nustato ir reguliuoja visus politinės sistemos ir socialinės bei ekonominės sferos aspektus, taip pat nustato valstybės struktūros formą.

Konstitucija taikoma visiems beviešųjų ryšių atmetimas, tai yra teisinis pagrindas apskritai teisės aktams ir, jei galiu tai pasakyti, pagrindiniu valstybės teisinio mechanizmo pagrindu.

Tai lemia pagrindinį pagrindinį vaidmenįteisė visuomenės gyvenime. Visų pareigūnų, asmenų ir visuomeninių organizacijų veikla, o svarbiausia - valstybės organai, reguliuojantys politinį kursą ir nustatantys šalies veidą, turi atitikti konstitucines normas. Be to, teisinė valstybė yra neįmanoma. Tai galima pasiekti tik tada, kai yra veiksmingai veikianti valdymo sistema.

Patinka:
0
Vokietijos Konstitucija. Vyriausybės struktūra
Pagrindai konstitucinės sistemos Rusijos Federacijos
Visuomenės vystymosi etapai Markso ir Marso
Visuomenė: klasifikacija įvairiose srityse
Kokia yra ekonominė sritis?
Visuomenės samprata
Visuomenės raida: kas buvo, kas yra
Ekonominis saugumas yra svarbus
Kokia yra banko garantija ir kaip ji yra
Populiariausi pranešimai
aukštyn