Kaip teisingai užtikrinti dokumentus? Teisė patvirtinti dokumentų kopijas. Dokumento notaras

Gali reikėti patvirtinti dokumentų kopijosbet kur, ypač tiems, kurie nenori nešiotis originalų, arba tuo atveju, kai vienu metu yra reikalingi svarbūs dokumentai keliose vietose. Kartais dokumento patvirtinimo būdas gali įtakoti bylos baigtį, nes reguliariai fotokopija neturi teisinės galios ir nėra priimama kaip įrodymas. Norėdami tai padaryti, turite patvirtinti originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją.

kaip teisingai patvirtinti dokumentus

Koks skirtumas tarp kopijos ir originalaus dokumento?

Kopija tiksliai perteikia tipą ir turinįšaltinio dokumentą, tačiau jis nėra originalus. Tam, kad galėtume pateikti vietoj originalo valstybinėse įstaigose, darbo vietoje, studijose ar teismuose ir turi tą pačią galią, jis privalo užtikrinti šio dokumento dublikatą įgaliotam asmeniui. Kopijose, kurios paimtos iš pagrindinio dokumento, visi duomenys turi būti atkuriami be jokių pakeitimų ar neaiškumų, todėl svarbu tai padaryti naudojant aukštos kokybės technologijas.

Kokiais atvejais būtina patvirtinti dokumentų kopijas?

Prieš patvirtinant dokumentą, jis bus teisingasiš anksto nustatyti tikslai, kuriuos būtina padaryti, ir tada jūs galite nuspręsti, kaip patvirtinti dokumentus. Kai jis ateina į suteikiant dokumentą valstybės institucijoms (pavyzdžiui, gauti licenciją), išdavimo dublikato reikalavimus gerokai sugriežtino. Būtina paaiškinti reikalavimus organizacijai, kuri, kaip patvirtinti dokumentų kopijas už juos. Priešingu atveju, jūs galite lengvai padaryti klaidą, o dokumentas bus negaliojantis.

kaip teisingai patvirtinti dokumentų kopijas

Jei tai būtina vidiniam naudojimui,tada paprastai laikomasi bendrųjų normų, kurios yra patvirtintos konkrečioje įmonėje. Dažniausiai asmens dokumentai yra patvirtinti: registro įstaigos išduodami pažymėjimai, pasai, diplomai, nuosavybės dokumentai. Situacijos yra skirtingos, ir dokumentai gali būti reikalingi įdarbinant darbo jėgą švietimo įstaigose, pateikiant paraiškas mokesčių inspekcijai, vyriausybinėms agentūroms, sudaryti sandorius, dalyvauti konkursuose, gauti dotacijas bankų organizacijose teismuose.

Dokumentų paruošimas sertifikavimui

Dokumento kopija parengta naudojantkopijavimo mašina naudodama originalų dokumentą arba išspausdinę nuskaitytą dokumento kopiją. Pagrindinis dalykas yra tai, kad kopija aiškiai atspindi visus originalo rekvizitus, tekstas buvo skaitomas, visi antspaudai, parašai, grafiniai vaizdai buvo matomi. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, jis turi būti sunumeruotas ir susiuvęs, nurodant lapų skaičių klijavimo vietoje. Be to, jei reikia, galite patvirtinti ne visą dokumentą, bet ištrauką iš jo, kuriame yra būtina informacija. Tokiu atveju turite parengti dominančių lapų kopijas. Tada turite susisiekti su įgaliotaisiais asmenimis, kurie žino, kaip tinkamai patvirtinti dokumentų kopijas.

Su kuo turėčiau susisiekti, norint patikrinti dokumentų kopijas?

Norėdami teikti šią paslaugą, turite kreiptisnotaras. Tai yra patikimiausias būdas. Notaras patvirtina įmonės, įstaigos išduotų dokumentų kopijas, jeigu jis buvo parengtas laikantis teisės aktų ir galioja apeliacijos dieną. Taip pat galite patvirtinti piliečiui išduoto dokumento kopiją, jei jo originalo parašas buvo patvirtintas notaro. Pvz., Įgaliojimas valdyti nekilnojamąjį turtą ar atstovauti teisme.

notarinis dokumentų vertimas

Tam tikros organizacijos išduodami dokumentai,garantuoja savo vadovą ar kitą atsakingą asmenį, turintį tinkamą įgaliojimą, tai yra jų pareiga ir jie turi žinoti, kaip teisingai patvirtinti dokumentus. Paprastai šį klausimą nagrinėja sekretorius ar biuro valdymas, apskaita, personalo departamentas. Teisė atlikti šiuos veiksmus atsispindi pareigybių aprašymuose ir specialiai išduodamuose užsakymuose. Dokumentą turi patvirtinti tik specialistas, kuriam tai įgaliota vadovybė. Priešingu atveju yra pavojus, kad kopija bus neteisinga. Darbinę knygą, įsakymus įdarbinti, atleisti iš darbo gali užtikrinti personalo departamentas darbo vietoje.

kiek kainuoja dokumento notarizacija

Kai kuriose valstybės institucijosepiliečių aptarnavimas piliečiams, asmenys, atliekantys priėmimą, atlieka ekspertų funkcijas ir turi teisę patikrinti originalą su kopija, užtikrindami jį savo pasirašytuoju užrašu. Nebūtina iš anksto paaiškinti, kaip tinkamai patvirtinti dokumentus institucijoje, kuriai jie teikiami.

Patikros ir patvirtinimo procedūra

Kopijos patikimumas patvirtinamasorganizacijos antspaudo pritvirtinimas, antspaudo pildymas arba specialus įgalioto asmens užrašas. Be to, svarbu nurodyti specialisto datą, padėtį, pavardę, vardą, pavardę. Kartais naudojami specialūs antspaudai, naudojama antspaudų antspaudo data, parašas pateikiamas tinkamoje vietoje. Pareigūnas, įgaliotas atlikti šiuos veiksmus, žino, kaip patvirtinti dokumentus. "Kopija yra tiesa" - tai vienas iš dažniausiai naudojamų užrašų, kartais aptiktas trumpesnis variantas - "tiesa". Egzistuoja keletas taisyklių, kaip užtikrinti susiuvimo dokumentą, kuriame yra daugiau nei vienas lapas. Paprastai visi lapai yra sunumeruoti, dokumentas yra susiuvamas, popierius yra įklijuotas viršuje, ant kurio yra nurodytas lapų skaičius ir pateikiamas vienas identifikavimo užrašas. Kiekvieną puslapį galima įsitikinti atskirai, šis metodas naudojamas, jei dokumentas nėra susiuvamas.

notaro patvirtintų dokumentų galiojimo laikas

Notaro patvirtinimas dokumento autentiškumu

Kai kuriais atvejaisteisės aktų nustatyta tvarka, notaro kopija turi būti patvirtinta. Tokiais atvejais patvirtinantis notaro įrašas neturi teisės pakeisti jokio pareigūno. Tai yra labiausiai tikėtinos išimtys, tačiau daugelis agentūrų pasitiki notariniu būdu patvirtintais dokumentais. Norėdami įgyvendinti šią procedūrą, pakanka kreiptis į notarą, pateikti asmens tapatybės kortelę, originalą ir dokumento kopiją. Notaras kruopščiai tikrina dokumentą, patikrina kopiją su originalu, patikrina, ar dokumentas buvo išduotas teisėtai, ar yra visi reikalingi rekvizitai ir parašai.

teisė patvirtinti dokumentų kopijas

Kiek verta dokumento iš notaro patikėti, priklauso nuo lapų skaičiaus ir pačios dokumento, kuriam reikalingas sertifikavimas, dažniausiai patvirtina asmens dokumentus arba įmonės chartiją ir sertifikatus.

Kokiais atvejais notaras atsisako duoti patikinimą?

Jei originalas yra abejotinas ar aiškusklastojimo pėdsakai, tada kopijos pažymėjime bus atmestas. Notaras taip pat turi teisę atsisakyti tais atvejais, kai dokumente yra nesuprantamos teksto, pastabos, neapibrėžtos nuotraukos, neteisėtos pataisos, kai neįmanoma perskaityti arba yra didelė žala, įbrėžimai. Be šių atsisakymo atvejų, taip pat yra ir tų, kuriuose parašas ant dokumento buvo pagamintas faksimiliu arba yra laminuotas, išduotas užsienyje, bet nėra legalizuotas. Medicininiai dokumentai ar dokumentai, kuriuose yra valstybės paslapčių, taip pat nėra sertifikuojami. Kartais pats dokumentas gali sukelti abejonių dėl jo autentiškumo, tada notaras turi teisę nusiųsti jam egzaminą.

kaip patvirtinti kopiją yra teisinga

Išrašų iš dokumentų atestavimas

Kai kuriais atvejais nereikia sertifikuotiviso dokumento kopija. Notarai dažnai sprendžiami piliečių, kuriems reikia tik kelių dokumento puslapių kopijų. Tačiau notaras negali patvirtinti atrankinių lapų, nes tai pažeidžia viso dokumento vientisumą. Tiesa, jei tokioje knygoje yra keletas skirtingų klausimų, kurie nėra susiję vienas su kitu, tada tai įmanoma.

Dokumentų įteisinimo notarų biure tvarka

Kaip teisingai užtikrinti dokumentus, galima sužinotibet kuriame notaro buveinėje. Tokios procedūros reikalavimai paprastai yra vienodi. Tai fizinis suinteresuotojo piliečio buvimas su dokumentais. Advokatas nebūtinai gali būti dokumento savininkas, bet bet kuris pilietis, kuriam tai yra pavesta. Norėdami tai padaryti, jam reikia turėti pasą, originalų ir kokybišką dokumento kopiją, kurioje aiškiai skaitomas tekstas ir rodomi grafiniai elementai.

Notarinių dokumentų galiojimo terminasteisės aktai nėra apibrėžti, tai yra, jis veikia neribotą laiką. Klausimas, kiek kainuoja notarizuoti dokumentą, priklauso nuo biure patvirtintų tarifų. Paprastai notarų kamera reguliuoja šias akimirkas, todėl išlaidos visiems notarams yra maždaug vienodos. Kalbant apie dokumentus užsienio kalba, tokių paslaugų kaina yra didesnė, nes ji apima ir vertėjo žodžiu darbo išlaidas.

Dokumentų vertimas ir jų sertifikavimas

Kai dokumentus sudaroužsienio kalba, jie turi pradėti versti juos į rusų kalbą. Kaip tinkamai sertifikuoti dokumentus, kuriuose iš dalies yra žodžių ar spaudinių užsienio kalba, padės sužinoti vertėją.

Tam reikia kreiptis į specialųjįvertimo biuras arba bet kuris vertėjas, turintis teisę į tokio pobūdžio veiklą. Jie išduos notaro patvirtintą dokumentų vertimą. Tai gali būti bet koks specialistas, turintis atitinkamą kvalifikaciją, žinomas ir neabejodantis notaro, žinodamas kalbą. Notaras patvirtina vertėjo parašą šiame dokumente. Tada vertimas gali būti naudojamas originalo, arba pašalinti iš jo kopiją, taip pat notariškai. Geriau turėti notaro patvirtintą dokumentų vertimą su užsienio piliečiu, esančiu mūsų šalies teritorijoje, prašydamas darbo, susituokęs, atlikdamas bet kokius sandorius.

Priklausomai nuo to, kaip teisingai tai užtikrintidokumentai, teisinė problema gali būti išspręsta greitai ar atidedama. Labai svarbu tai, kas turi teisę patvirtinti dokumentų kopijas, taip pat jų sertifikavimo tvarką. Kai kuriais atvejais tinkamai išduotų dokumentų prieinamumas yra lemiamas veiksnys, kai kurios institucijos priima teigiamą sprendimą dėl jūsų gydymo.

Jei visus iš anksto atsižvelgiate į niuansus, teisingai pasiruoškite visus dokumentus, užtikrinkite juos tinkamai ir laikydamasi priimančios institucijos reikalavimų, tada su dokumentais nebus jokių problemų.

Patinka:
0
Notaravimas: kam, kada ir kodėl
Kokius dokumentus reikia keliauti į
Kaip užtikrinti ne tik dokumento kopiją
Paso pratęsimas: kur pradėti?
Kaip patikinti darbo knygą, kur
Apostilė dokumentuose
Kokie dokumentai reikalingi norint įstoti į universitetą
Gyvenamųjų patalpų privatizavimo įstatymas. Laikas
Išduoti įgaliojimą valdyti
Populiariausi pranešimai
aukštyn