Administracinė atsakomybė

Administracinės atsakomybės sąvoka Rusijojereiškia (pagal teisines normas) asmens pasiryžimą ir pareigą atlikti fizinę, moralinę ir materialinę prievartą, kurią vykdo valstybės valdžia. Teisinis pagrindas šioje byloje yra Rusijos Federacijos Konstitucija, atitinkamų nusikaltimų įstatymai, kurie apima Rusijos Federacijos subjektų įstatymus, taip pat Rusijos Federacijos Administracinį kodeksą.

Kartu su bendrąja administracine atsakomybe taip pat yra ypatingų savybių.

Bendrieji bruožai:

  1. Tiesioginis ryšys su valstybės vykdymu.
  2. Atsakomybės atsiradimo pagrindas yra neteisėtas veiksmas.
  3. Neigiamos pasekmės pažeidėjui.
  4. Valstybinio prievartos su moraliniu nusikaltimu kaltinto asmens įsitikinimu derinimas.

Reikia pažymėti, kad tai yra administracinėatsakomybė atsiranda, kai yra padarytas administracinis nusikaltimas. Apsvarstykite įvairias temas nagrinėjant atitinkamus atvejus.

Administracinė teisė reglamentuoja atsakomybės rūšis. Paprastai taikant priemones nereikalaujama atleidimo iš darbo ar ankstesnių apkaltinamųjų nuosprendžių.

Leidžiama peržiūrėti dalykų atvejusnustatyti administracinę atsakomybę už asmenis, kurie jiems nėra pavaldūs. Pagrindinis paskirtos bausmės tikslas yra užkirsti kelią pažeidimams.

Administracinė atsakomybė suskirstyta į keletą tipų. Tarp jų reikėtų paminėti, pavyzdžiui:

- įspėjimas;

- Nusikalstamo veikimo objekto arba jo pavedimo dokumento netekimas;

- asmens, neturinčio pilietybės, ar užsienio piliečio išsiuntimas iš Rusijos valstybės.

Teisėsaugos subjektai (įgaliotipritraukimas) gali būti teismų atstovai (teisėjai), valdžios pareigūnai. Administracinė atsakomybė gali būti išplėsta tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Asmenys gali būti patraukti dėl padaromų nusikalstamų veikų dėl jų oficialios padėties ar veiklos. Administracinę pareigūnų atsakomybę taip pat dažnai nustato pareigūnai. Šiuo atveju būtina atkreipti dėmesį į kai kurias funkcijas. Administracinė atsakomybė (skirtingai nuo, pavyzdžiui, nuo drausminės) nustatoma nusikaltimams, kurių pasekmės viršija vidaus santykių ribas. Tuo pačiu metu teisėsaugos pareigūnai gali būti pareigūnai, su kuriais pažeidėjai nėra pavaldūs.

Administracinis nusikaltimas yra neteisėtas, kaltas ar neveikimas juridiniam ar fiziniam asmeniui.

Studijuojant (analizuojant) įvairius procesusnusikaltimai, kaip taisyklė, taiko sąvokos "nusikaltimo sudėtis" apibrėžimą. Nusikaltimo sudėtis yra teisinių ženklų suvestinė (sudėtinė) dalis. Būtent šie požymiai apibūdina vieną ar kitą deliktą (piktnaudžiavimą, nusikaltimą). Pagrindiniai nusikaltimo komponentai yra objektyvi pusė, objektas, subjektyvi pusė, tema.

Administracinio teisės pažeidimo objektas yra tas, į kurį nukentėjo (santykiai, kuriuos reglamentuoja skirtingų teisinių sričių normos ir kurie yra saugomi įstatymais).

Visi nusikaltimai gali būti sujungti į tam tikrągrupės, kurių kiekvienas turi savo pagrindinį įžeidimo objektą (objektą). Tuo remiantis, skyriai yra suformuluoti Administracinių teisės pažeidimų kodekso dalyje (pavyzdžiui, nusikaltimai sveikatos, transporto, informacijos, ryšių ir kitose srityse).

Patinka:
0
Teisinės atsakomybės rūšys
Kas yra administracinė atsakomybė?
Bendra, bendra ir dukterinė įmonė
Atsakomybė už aplinkos apsaugą
Straipsnis autorių teisių pažeidimas ir
Delicacy yra sugebėjimas
Administracinės atsakomybės rūšys
Juridinių asmenų administracinė atsakomybė
Kas yra atsakomybė, jos rūšys
Populiariausi pranešimai
aukštyn