Civilinės teisės principai: struktūra ir turinys

Civilinė teisė yra neatimamabet kurios valstybės teisinės sistemos komponentas. Esamos civilinės teisės funkcijos ir principai užtikrina visos valstybės teisinės sistemos stabilumą ir jos vientisumą. Tačiau šiam vientisumui užtikrinti civilinė teisė turi keletą specifinių funkcijų, kurių pagrindinė yra:

  • reguliavimo funkcija užtikrina tinkamų sąlygų formavimąsi visuomenės ekonominei sistemai;
  • apsaugos funkcija siekiama užtikrinti piliečių teisių įgyvendinimą;
  • kompensacinė funkcija prisiima leidimą nukrypti nuo civilinės teisės normų.

Pagrindinis šios sistemos požymis yra principaicivilinė teisė, atstovaujanti svarbiausius požiūrius ir reikalavimus, pagal kuriuos atliekama įstatymų leidyba tam tikroje srityje. Tarp svarbiausių yra principai:

  • leistina orientacija, kuridaro prielaidą, kad civilinės teisės subjektai imasi iniciatyvos ir turi būtiną laisvę pilietinių santykių srityje. Čia įgyvendinamas principas "viskas, kas nėra draudžiama įstatymais";
  • lygiateisiškumo teisinis režimas, kuris tai nustatoVisi dalykai, kuriuos reglamentuoja pramonės santykių, yra lygūs. Ši taisyklė taip pat taikoma tiek fiziniams asmenims ir į santykius, kuriuose dalyvauja juridiniai asmenys. Šis principas taip pat reiškia, kad nustatant teisinius išimtis, taikomas pagal tai, kaip pagrindiniai principai civilinės teisės interpretuoti tam tikros veiklos specifiką (pavyzdžiui, dėl to, kad profesinės veiklos pobūdį, tam tikrų kategorijų gali būti nustatyti aukštesnius reikalavimus civilinės reglamentas) galimybę;
  • nuosavybės neliečiamumas, kurisreiškia, kad civilinės teisės principai ir jo normos suteikia savininkams teisę nuosavybės teise valdyti, disponuoti ir naudoti. Savininkai savo nuožiūra gali naudotis savo turtu, o jo atskyrimas gali įvykti tik teismo sprendimu. Šis principas taip pat nustato privalomos kompensacijos taisyklę, kai turto atsiskyrimas atitenka valstybės poreikiams;
  • Sutarties laisvė, kuri skirta suteiktipilietinių santykių subjektų laisvė nepriklausomame ir savanoriškame partnerių pasirinkime pagal sutartį, pačios rūšies sutartis, taip pat sąlygos, kuriomis jis bus sudarytas. Be to, šis principas nustato atvejus, kai nukrypstama nuo šių taisyklių, pavyzdžiui, draudimo bendrovei neleidžiama atsisakyti piliečiui teisės sudaryti asmens draudimo sutartį;
  • įsikišimo į asmeninius reikalus nepriimtinumas,užtikrinant piliečių apsaugą nuo viešųjų įstaigų veiksmų, įskaitant pačios valstybės organus. Jei piliečių veikla vykdoma visiškai laikantis įstatymų, kiti asmenys neturi teisės kištis į šią veiklą. Šie civilinės teisės principai yra įtvirtinti Konstitucijoje ir tarptautiniuose teisės aktuose;
  • teises, tai reiškiaasmenys, dalyvaujantys civilinėse bylose, turi teisę reikalauti iš šių santykių partnerių laikytis įstatymų ir atlyginti materialinę žalą, jei ji buvo padaryta;
  • nesudėtingas įgyvendinimas, siūlomakad visi civilinės teisės principai turėtų padėti įveikti kliūtis įgyvendinant civilinius santykius. Šis principas atsispindi ir nurodytas Rusijos Federacijos Konstitucijoje, kurioje 34 straipsnyje teigiama, kad nė vienas asmuo negali sukurti vietos taisyklių, kurios sukurs kliūtis laisvam ekonominių ir finansinių išteklių judėjimui Rusijoje.

Taigi, nagrinėjami principaicivilinė teisė yra objektyvi būtinas visos valstybės teisinės sistemos elementas ir užtikrinamas jos veiksmingas veikimas pagal galiojančius teisės aktus.

Patinka:
0
Civilinės teisės šaltiniai
Civilinė teisė kaip teisės šaka
Informacinė teisė: sąvoka ir principai
Civilinė teisė yra materiali teisė,
Teisės principai: sąvoka ir rūšys, funkcijos ir
Asmenys kaip civilinių subjektų
Įpareigojimai - pagrindai
Pilietinė visuomenė - tai apsisprendimas
Nuosavybės teisių sąvoka ir turinys
Populiariausi pranešimai
aukštyn