Būsto perkėlimas į negyvenamą

Verslo subjektų veikla šiuo metulaikas vis dažniau organizuojamas gyvenamuosiuose pastatuose. Verslinis darbas patalpose, kurios gali būti naudojamos kaip apartamentai, draudžiama galiojančiais teisės aktais. Būsto naudojimas biure yra įmanomas tik po kelių procedūrų. Šių klausimų sprendimą reglamentuoja normatyviniai ir teisiniai dokumentai. Kad butas galėtų tilpti į biurą, turite perkelti gyvenamąsias patalpas į negyvenamas. Norėdami pradėti šį procesą, galite naudoti šiuos dokumentus:

- sprendimus, kuriuos priima valstybės įstaigos, įskaitant teismus;

- su vietos savivaldos sistema susijusios įstaigos sprendimai;

- įvairioms sutarčių rūšims, pavyzdžiui, socialinei paskolai;

- buto savininkų sprendimai ir kiti sandorių tipai.

Gyvenamųjų patalpų perkėlimas į negyvenamąsias patalpas yra reguliuojamasKodas. Šis dokumentas nustato tam tikrus būstų būklės reikalavimus, kad jie įsigytų biuro statusą. KK 22 straipsnis nustato pagrindinius dalykus, dėl kurių yra įmanoma perkelti būstą į negyvenamąsias patalpas. Jie yra:

- buto nuosavybės stoka;

- atskiros prieigos prie patalpų buvimas;

- rasti butą ne aukščiau nei pirmame aukšte;

- piliečių iškeldinimas (jei jie turi socialinę darbo sutartį), suteikiant patogų būstą;

- nepatogumų buto nustatymas gyvenimui.

Tam, kad būtų galima pakeisti statusąButas buvo pradėtas, visos pirmiau minėtos sąlygos turi būti įvykdytos. Kai kuriais konkrečiais atvejais gyvenamųjų patalpų perkėlimas į negyvenamąsias patalpas leidžiamas, kai įvykdyta Rusijos Konstitucijos XVII straipsnio antroje pastraipoje nurodyta išlyga. Tai leidžia jums pastatyti biurą bute, kartu išsaugant kitų piliečių teises, garantuotas įstatymu. Šiuo atveju taip pat turėtų būti laikomasi gyvenamosios patalpos standartų reikalavimų.

Jei po dokumentų pateikimo dokumentų rinkinyjeValstybinė organizacija, sprendžianti būsto statuso keitimo klausimus, buvo išspręsta teigiamai, tada pranešimas apie šią procedūrą yra biuro atidarymo pagrindas. Vietos savivaldos institucijos gali reikalauti pertvarkymo ar kitokio darbo patalpose. Tokiu atveju visi nurodymai bus pateikti paskelbtame pranešime. Šis dokumentas, skirtas šiam scenarijui, atliks tik tarpinę funkciją.

RF dvidešimt ketvirtojo straipsnio pirmoji pastraipa nurodo atvejus, kai galima atsisakyti klasifikuoti butą kaip negyvenamą fondą. Tai apima:

- nepateikė reikiamo dokumentų rinkinio;

- problemos sprendimas nėra buto teritorijos vietos vieta;

- neatitinka RK 22 straipsnio reikalavimų, pavyzdžiui, atskiro įėjimo įtaiso galimybės nebuvimo.

Kasdieniame gyvenime dažnai būna atvejų, kai reikalaujama negyvenamą patalpą perkelti į būstą. Šią procedūrą taip pat reglamentuoja RF LCD. Ši problema aptariama teisės akte trečiuoju skyriuje.

Gyvenamųjų patalpų perkėlimo į negyvenamąsias patalpas tvarka paaiškinta dvidešimt antrą straipsnį. Statuso keitimo sąlygos yra:

- nuosavybės teisių nebuvimas;

- atskiros prieigos galimybė;

- gyvenamųjų patalpų standartų ir standartų laikymasis, atlikus būtinus remontus ir pertvarkymą;

- gyvenimui tinkamų patalpų pripažinimą.

Pagal norminius teisės aktus butas turi atitikti aplinkos, sanitarijos, higienos, ugnies ir kitus reikalavimus.

Patalpų perkėlimas į būsto fondą gali būti atmestas, jei nesilaikoma bent vienos iš pirmiau minėtų sąlygų.

Patinka:
0
Kaip ir kodėl jums reikia įvertinti gaisro padarytą žalą
Būsto teisė. Remodeliavimas
Būsto nuomininkas yra kas?
Sutartis dėl patalpų nuomos
Negyvenamieji pastatai daugiabučiuose namuose:
Dokumentų vertimas ir notaro patvirtinimas
Perkėlimas į kitą darbą: vertimo tipai
Biuras - tai svarbu, biuras - tai būtina
Kaip apskaičiuoti namo plotą ant sienų
Populiariausi pranešimai
aukštyn