Kas yra lingvistinis egzaminas?

Viena rūšies teismo ekspertizė yra lingvistinis egzaminas.

Kalbiniai tyrimai yra vertinimasTekstas, išreikštas žodžiu arba raštu medžiagos (garso ir vaizdo įrašų, laikraščių straipsnių, ataskaitų, pranešimų, reklamos lankstinukai, pastabos, laiškai, ir tt). Kalbų žinios reikalauja laikytis vieną svarbią sąlygą - tekstas turėtų būti aiški ir tiksli. Priešingu atveju, jis atliko preliminarų techninę ekspertizę, kuri atkuria prarastus fragmentus tekste, pašalina garso ir vaizdo įrašų triukšmą ir yra ekspertų Lingvistai iššifruoti tekstą, nebūtinai patvirtintą kompetentingos institucijos.

lingvistinė patirtis
Lingvistinis teksto nagrinėjimas nustato šiuos tikslus:

  • pateikti pagrindinę ir konotacinę sąvoką nagrinėjamiems kalbiniams vienetams;
  • paaiškinti ir interpretuoti žodžių, idiomų, žodžių derinių etimologiją ir prasmę;
  • aiškinti tam tikras teksto nuostatas (dažniau ginčytiną sutartį) nustatyti supratimo kintamumą šiuolaikinės kalbos kultūros kontekste;
  • mokytis teksto apie emocinę spalvą, išraiškos išraiškos padidėjimą; apibūdina teksto semantiką, gramatikos ypatybes ir stilistiką;
  • Nustatykite reklaminių šūkių, prekės ženklų, prekių ženklų ir pan. Panašumą ar pilną sutapimą.

Teisinė lingvistika naudojama šiais atvejais:

  1. lingvistinis teksto nagrinėjimas
    Baudžiamojoje teisėje - atliekant tyrimąnusikaltimai, numatyti straipsniuose, kuriuose žodinis veiksmas laikomas nusikalstamu: šmeižimas, įžeidimas, neapykantos ir neapykantos kurstymas, orumo žeminimas dėl rasės, religijos, nacionalizmo ir kt. rodoma Tai apima melagingą reklamą, neteisėtą prekės ženklą, autorių teisių, gretutinių teisių, patentų teisių pažeidimą, pornografijos (aiškios ir paslėptos) plitimą. Narkotikų reklama reklamoje, lankstinukuose, spausdintose publikacijose gali priklausyti tiek nuo nusikalstamos, tiek nuo administracinės teisės srities priklausomai nuo kvalifikacijos.
  2. Civilinėje teisėje - teismo procesuose dėl ieškinių dėl verslo reputacijos, garbės ir orumo apsaugos, taip pat autorių teisių, patentų, išradimo teisių apsaugos ir kt.
  3. Arbitražiniame procese - dėl pripažinimo reikalavimųNeteisėto (ar negaliojančio) kolegijos sprendimai dėl patentų ginčų, žiniasklaidos ginčai dėl ekstremizmo propagandos, kultūros paveldo išsaugojimo ir kt.

Lingvistinė patirtis leidžia aiškiaiatsakykite į klausimą, kokia reikšmė buvo frazėje ar teksto ištraukoje. Nesutarimai ir nesusipratimai dažniausiai kyla dėl daugiapakopio (daugiapusės) rusų kalbos.

teisinė lingvistika
Nustatyti gramatikos santykiai, atskleisti sintaksės santykiai ir reikšmės kontekstiniai ryšiai padeda įrodyti, kas buvo pasakyta.

Lingvistiniai tyrimai ir kalbiniai dalykaiEgzaminas - tai visos teksto vertinimo formos, vykdomos tais pačiais metodais ir metodais. Vienintelis skirtumas: egzaminą gali paskirti tik teisminė institucija, o kalbų tyrimus ekspertų biure gali užsakyti net asmuo.

Patinka:
0
Autentiškas rašysenas
Balistinis egzaminas
Rašto tikrinimas. Savybės
Psichiatrinis postavis tyrimas:
Trasologinis tyrimas yra svarbus argumentas
Teismo ekspertizė:
Teismo ekspertizė dokumentų.
Muitinės patikrinimas
Nepriklausomas automobilių remonto ištyrimas iš
Populiariausi pranešimai
aukštyn