Teisės sąvoka ir bruožai, atsižvelgiant į teisės mokslą

Viešųjų ryšių reguliavimas visuomet yrabuvo įstatymų sistemos formuojančių valstybės institucijų prerogatyva. Tačiau gyvenimo įvairovė kartais nustato kitas normas, kurių vykdymą vykdo ne prievarta, o įprotis. Todėl svarbu žinoti įstatymo sąvoką ir požymius, taip pat nuo to, kokias normas jis sukuria, kad jį atskirtų nuo kitų normų. Tuo tikslu aptarsime jo supratimo metodus, taip pat svarbiausias mokslininkų - teisininkų - charakteristikas.

Teisės samprata ir jos bruožai

"Teisių" sąvoka naudojama 2006 mkelios vertės. Pirmasis ir pagrindinis yra normų, reglamentuojančių santykius valstybėje, rinkinys. Antrasis dalykas yra subjekto gebėjimas veikti tam tikru būdu griežtai reguliuojamoje situacijoje, t. Y. subjektyvi teisė. Trečioji reikšmė yra tam tikrų institucijų, kurios reguliuoja didelę socialinių santykių sritį, unifikavimas.

Kaip matyti, sąvokos naudojimo įvairovė"Teisė" priklauso nuo konkretaus atvejo. Tačiau "teisė" bendrojoje teisinėje prasme apima platesnį charakteristikų ar charakteristikų spektrą, būtent:

  1. normatyvas reiškia, kad taisyklė tampa įstatymu tik tuo atveju, jei ji reglamentuoja bendrąjį sritį, o ne konkrečią vieno asmens situaciją;
  2. formalumas - nustatyti tam tikrąelgesio taisyklės kaip teisė reikalauja, kad jos rašytinis įrašas atitiktų valstybės nustatytus bendrai privalomas taisykles;
  3. Sisteminis įstatymas yra aiškiai struktūrizuota sistema, kurioje yra ir bendrųjų normų, ir specializuotų, kurie yra bendrųjų normų įgyvendinimo mechanizmai;
  4. bendras pobūdis - reiškia, kad įstatymai privalomi visiems šalies piliečiams;
  5. prievarta - kyla iš ankstesnio ženklo ir reiškia, kad norint užtikrinti įstatymų laikymąsi, valstybė gali taikyti prievartą.

Apibendrinant pateiktas charakteristikas, galima daryti išvadą, kad

Įstatymas yra visuotinai privalomų elgesio taisyklių rinkinys, reguliuojantis socialinius santykius ir užtikrinamas taikant teisinę prievartą.

Reikėtų pažymėti, kad ir teisės sąvoka, ir josženklai gali būti transformuojami priklausomai nuo šalies. Tačiau aukščiau išvardytos ypatybės yra visuotinai pripažintos, nepaisant teisinių mokyklų pateiktų aiškinimų.

Be to, įstatymo sąvoka ir požymiai gali būti transformuojami ir priklausomai nuo to, kokiomis normomis jis yra užpildytas. Apsvarstykite, kokie jie?

Teisinės valstybės samprata ir ypatybės

Skirtingai nuo "teisės" sąvokos, "teisinės valstybės" apibrėžtis netoleruoja dualistinio požiūrio. Paprastai teisininkai pateikia tokį apibrėžimą:

Teisinė valstybė yra socialinė elgesio taisyklė,kurių vykdymas tapo privalomas pagal jo įpareigojimą valstybės institucijoms ir kurio vykdymą užtikrina teisinės prievartos mechanizmai.

Taigi, kaip ir sąvoka, ir teisinės valstybės požymiai nesudaro dvigubo aiškinimo. Tai apima:

  1. tam tikrų santykių reguliavimas - paprastai taisyklė reglamentuoja elgesio modelį tik vienos rūšies santykiuose;
  2. formalumas - norint, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principų, būtina pateikti raštišką įrašą;
  3. apskritai - skirtingai nuo kitųsocialinės normos (pvz., įmonių taisyklės), teisinė valstybė tampa privaloma visiems teisinių santykių dalyviams, kuriuos ji turi reguliuoti;
  4. tam tikro elgesio modelio sukūrimas - būtent, teisinė valstybė visada nustato teisę ar atsakomybę arba pirmųjų dviejų veiksnių sujungimą;
  5. suteikiant valstybinės valdžios statusą - teisinės valstybės vykdymo nevykdymo atveju valstybė gali taikyti teisinę prievartą norint įgyvendinti numatytus veiksmus.

Šios penkios charakteristikos įtakoja ne tik normą. Teisės samprata ir požymiai daugiausia susideda iš to, kaip tiksliai išryškėja kiekviena iš išvardytų funkcijų.

Be to, teisės koncepcija ir ypatybėsišskirti tos ar kitos valstybės teisininkai, taip pat svarbu formuoti visą valstybę apskritai. Teisės galios institucija plėtoja ir priima teisės normas, kurios, priklausomai nuo jų esmės, nukreipia kiekvienos šalies gyvenimo srities plėtrą tam tikru keliu. Taigi aiškus įstatymo apibrėžties supratimas tiesiogiai siejamas su tinkamo valstybinio režimo, kuris yra jos vertybė šiuolaikinei pasaulio tvarkai, sukūrimo.

Patinka:
0
Teisinės atsakomybės rūšys
Civilinės teisės šaltiniai
Materialinė ir procesinė teisė
Baudžiamosios teisės sąvoka: laiko evoliucija
Tarptautinės teisės samprata
Teisinė doktrina: apibrėžimas ir esmė
Civilinė teisė kaip mokslo ir švietimo
Trumpai apie dalyką "Valstybės teorija ir
Koncepcija yra tam tikra mąstymo forma
Populiariausi pranešimai
aukštyn