Ekonominių tyrimų metodai

Visą mokslą sudaro tam tikri tyrimo metodai. Ne išimtis ir ekonomika. Visi ekonominių tyrimų metodai gali būti suskirstyti į šias grupes:

· Universali (metafizinė ir dialektinė).

· Bendrojo mokslinio (loginis, istorinis, matematinis, statistinis).

· Specifiniai (atrenkami kiekvienai mokslo sričiai).

Iš viso to reikėtų išskirti du pagrindinius ekonominių tyrimų metodus: metafiziką ir dialektiką.

Metafizika yra tas metodasbet kurį reiškinį atskirai, vadinamą poilsio ir nesikeičiamumo būseną. Visų pirma, būtina, jei reikia išanalizuoti tam tikrą sistemos dalį arba, pavyzdžiui, išsiaiškinti, kokia yra ekonominių santykių vidaus struktūros esmė. Panašus metodas bus naudojamas pinigų funkcijų klasifikacijai, ekonomikos organizavimo formoms, turto rūšims, darbo užmokesčio formoms.

Siekiant labiau atspindėti tikrovę,ekonominė teorija naudoja tokį metodą kaip dialektika. Tai reiškia, kad iš bendrųjų įstatymų plėtoti visų gamtos reiškinių, taip pat mąstymo ir visuomenės doktrina. Sisteminio teorijos dialektikos vokiečių filosofas Georgas Hegelis, svarbiausia vieta teorijos priskirtas prieštaravimas, pagal kurį jis reiškė abipusiai vienybę suponuoja ir tarpusavyje nesuderinamų priešybių kūrėjas. Dialektinis metodas atspindi į jų neišardomą vienybę prieštaravimų. Per ši praktika leidžia išvengti klaidingų sprendimų, taip pat integruoti į visą nesuderinamas pirmo žvilgsnio reiškinys. Dėl ekonominės veiklos prieštaravimo atsiranda formų, kurios gali padėti pasiekti kompromisą (pavyzdžiui, šalių susitarimas, pasiektas per dvišales nuolaidas.

Svarbų vaidmenį atlieka ir bendrieji moksliniai metodaiekonominiai tyrimai. Visų pirma tai susiję su istoriniu metodu, kurio pagalba galima išsiaiškinti, kaip vystėsi ekonominės sistemos ir kaip jos vystosi. Šis metodas leidžia jums konkrečiai mokytis ir vizualizuoti bet kurios sistemos savybes ir priklausomai nuo istorinės raidos etapo. Atsižvelgiant į bendrus mokslinius ekonominių tyrimų metodus, būtina atskirti loginį metodą, kuriuo remiantis naudojamos teisingo mąstymo formos ir įstatymai, dėl kurių galima pasiekti nurodytų išvadų ir sprendimų tiesą. Loginio metodo dėka galima lengviau suprasti priežasties ir pasekmės ekonomines priklausomybes.

Siekiant ištirti kokybines savybes,Taikomi tokie ekonominių tyrimų metodai kaip ekonominis-matematinis modeliavimas ir statistinis metodas. Pastaruoju metu matematinis modeliavimas gana plačiai paplitęs, tai yra tikrovės aprašymas supaprastintoje formoje, taip pat abstraktus apibendrinimas naudojant grafikus ir lygtis, apibūdinančius ekonominių kintamųjų tarpusavio ryšius. Jei mes kalbame apie ekonominę statistiką, tuomet su jos pagalba galima tiksliau įvertinti ir apibūdinti kiekybinius procesus, kurie būdingi masinei ekonominės veiklos fenomenams ilgą laiką - 10-20 ar daugiau metų.

Ekonominių reiškinių tyrimo metodaiagregatai su kitais moksliniais metodais sprendžia tokią svarbią užduotį, kaip bendrų visų tiriamų sistemų bendrų elementų ir ypatybių nustatymas, vystymosi modeliai, taip pat pačių sistemų skirtumai. Ekonominiai metodai šiandien vaidina svarbų vaidmenį kuriant šiuolaikinę ekonomiką ir visą valstybę.

Patinka:
0
Kas yra diferencialinė psichologija?
Šiuolaikiniai tyrimo metodai
Kultūros studijų metodai
Kiekybiniai ir kokybiniai metodai
EMM - ekonominis ir matematinis modeliavimas
Matematikos metodai ekonomikoje
Rinkodaros tyrimų metodai
05 specialybės pasas: detalės ir
Įmonių pelno valdymas: metodai ir
Populiariausi pranešimai
aukštyn