Mokslas. Socialinės mokslo funkcijos

Žmonių veikla žinių plėtojimui ir sisteminimui vadinama mokslu, ją galima laikyti tik kruopščiai patikrintomis ir pagrįstomis žiniomis.

Tokia žmogaus veikla yra skirtamokymosi ir supratimo apie įvairius įstatymus, įskaitant ir teisę, kuri apima minties, visuomenės ir gamtos dėsnius. Mokslas yra drausminių žinių ir socialinės institucijos visuma.

Mokslas prasideda faktų, įvykių, reiškinių, jų modelių, patikrinamų veiksmažodžių fiksavimo tyrimu.

Mokslas apima absoliučią gavimo procesąnaujos žinios apie dalyką (reiškinys, įvykis) ir šių žinių sisteminimas. Be to, mokslas remiasi socialine institucija ir yra ypatinga kultūros sritis, kuri suteikia sąsają su kitomis socialinės sąmonės formomis.

Bet kokio mokslo uždaviniai, įskaitant funkcijaspolitinis mokslas, apima tikslingą veiklą, kuria visiškai naujas, išsamiai išbandytas ir pagrįstas žinias. Mokslinėmis priemonėmis įgytos žinios skiriasi nuo kasdieninių (ar netinkamų žinių formų) būtent su konkrečiais pažinimo būdais, priemonėmis ir kategorijomis.

Šiuolaikinis mokslas, sąveikaujantis su kitomis žmogaus gyvenimo sritimis, atlieka tam tikras funkcijas. Socialinės mokslo funkcijos yra tokios:

- kultūrines ir filosofines socialines funkcijaspasireiškė feodalizmo krizės metu ir atsirado buržuazinių santykių atsiradimo etape, kuri vėliau tapo kapitalistinėmis. Per šį socialinių santykių raidos laikotarpį mokslo funkcija buvo atskleista pasaulinės perspektyvos srityje, tarp mokslo ir teologijos kova.

- viduramžiais - socialinės mokslo funkcijossusideda iš tiesioginės produktyvios jėgos formavimosi, kai teologija stengėsi įveikti aukščiausią instanciją, o vos kylančiame moksle buvo "žemiškojo", privataus pobūdžio problemų.

- mokslas kaip socialinė jėga vis dažniau randasitaikymas sprendžiant problemas įvairiose visuomenės raidos srityse. Pavyzdžiui, dėl Copernicus atradimo mokslui buvo suteikta teisė monopolizuoti pasaulėžiūros formavimą, iššūkį iš teologijos. Tai yra vienas ryškiausių pavyzdžių, parodančių, kaip socialinės mokslo funkcijos skverbiasi į žmogaus veiklos sritį, parodė pirmuosius infuzijos požymius į socialinę sritį.

Socialinės mokslo funkcijos nuolat keičiasi, istoriškai besivystančios pagal pačią mokslą. Tai yra socialinių funkcijų plėtra, kuri yra vienas iš pagrindinių bet kurio mokslo aspekto.

Tema "mokslo filosofija" yra gana jaunoji filosofinių žinių disciplina, šiuo metu patirianti pakilimą dėl spartaus mokslo ir technologijų pažangos.

Pateikiama mokslo filosofijos tema ir funkcijosskirtingos sąvokos. Filosofijos požiūriu galime svarstyti bendruosius žmogaus veiklos įstatymus gaminant mokslines žinias. Šis procesas yra ištirtas nuolatinėje istorinėje raidoje. Mokslo filosofija reiškia fundamentalias kitokio pobūdžio problemas: technines, gamtos, socialines ir humanitarines, taip pat patvirtina filosofiją.

Kiekvienam mokslui svarbu nustatytireguliarumas, nes atskleistas tvarkingumas leidžia prognozuoti ir paaiškinti reiškinius įvairiose gyvenimo srityse. Bet kokiam mokslui egzistuoja tęstinumas nuo kasdieninių žinių iki mokslo, nuo sveiku proto iki kritikos ar racionalaus mąstymo, nes mokslinis mąstymas gali atsirasti tik remiantis prielaidomis, sukurtomis pagal sveikuosius jausmus.

Patinka:
0
Sociologijos struktūra ir funkcijos
Kokie mokslai studijuoja visuomenę ir žmogų
Mokslų klasifikacija
Jaunystės sociologija yra mokslo šaka
Ekonomikos tema ir funkcijos
Kas yra mokslas: apibrėžimas ir pagrindinis
Istorijos paskirtis ir funkcija
Šiuolaikinė sociologija
Socialiniai pokyčiai
Populiariausi pranešimai
aukštyn