Kultūros studijų metodai

Mokslinė kulturologija, palyginti nauja, daugiauir atsiradimas sankryžoje, tokie mokslai kaip filosofija, psichologija, istorija, kalbotyra, sociologija ir panaši į humanitarinius mokslus. Sutelkiant šių mokslo duomenų į kultūros studijas, jų struktūrą ir raidos dinamiką, kultūrologija taip pat naudoja savo metodus savo studijose.

Svarbu pažymėti, kad nėra vienintelio mokslinio požiūrioobjekto tyrime. Kiekvienas metodas turi savo nuopelnus, bet taip pat ir trūkumus, todėl kiekvienam tyrimui reikia kruopščiai pasirinkti problemos sprendimo būdą. Kultūros mokslas kaip susijęs mokslas, turintis įvairius tarpdisciplininius ryšius, naudoja įvairius kultūros studijų metodus, taip pat susijusių mokslo metodus.

Kultūros studijų objektas yra kultūra, o kultūros pasaulis yra kaip holistinė struktūra.

Kultūros studijų metodai

Pirmasis metodas turi būti priskirtasevoliucinis metodas, kuris yra efektyviai naudojamas pradiniame etape plėtros kultūros studijų pirmoji English School E. Tylor, tada pirmoje pusėje 20 amžiaus, L. Levy-Brühl analizuoti kultūros ir charakteristikos žmogaus proto santykius. Šis metodas, kartu su dialektika, tyrinėja kultūrą kaip dinamišką struktūrą su nuoseklių pokyčių grandine, taip pat atsižvelgiama į dramatiškus ir netgi įtemptus pokyčius, tokius kaip kultūrinė revoliucija, yra istorinio metodo dalis.

Kultūros studijų metodai apimataip pat struktūrinis metodas. Ji orientuota į kultūros sistemos struktūros tyrimą ir sistemos elementų tarpusavio ryšius, pavyzdžiui, tarp religijos ir mokslo.

Taip pat ir kultūros studijų metoduoseapima funkcinį metodą, nagrinėjantį kultūros funkcijas, pavyzdžiui, kultūrinį reiškinį, pavyzdžiui, religiją ir jos poveikį visuomenei. Šis metodas, atsižvelgiant į funkcijas, suteikia didelę reikšmę žmonių interesų ir prašymų tyrimui, jų poreikių tenkinimo būdams, nes kiekvienas kultūros elementas turi savo ypatingą funkciją. Funkcinis metodas, atskleidžiantis bendrus visų kultūrų veikimo įstatymus, suteikia bet kokį kultūrinį elementą paaiškinimą.

Sistemos metodas taip pat įtraukiamas į metoduskultūros studijos. Jis studijuoja visą kultūrą kaip visumą, kurioje viskas yra susijusi, be atskirų elementų. Ištyrus šias savybes, šis metodas leidžia mums pateikti bendrą kultūros apibrėžimą, pavyzdžiui, karinį.

Tipologinis metodas naudojamas kulturologijojemokytis ir atskleisti kultūros tipą, atskleisti pačias svarbiausias šios kultūros ypatybes. Šis metodas leidžia mums atpažinti tokius kultūrų tipus kaip vakarų ir rytų.

Lygiai taip pat aktyviai naudojamas lyginamasis metodaskultūrologija, kaip leidžia, lyginant kultūrinius reiškinius ir skirtingas kultūras, atskleisti bendrus morfologinius bruožus, kultūrų struktūrą ir ypatumus.

Lyginamasis kulturologijos metodasTyrimas leidžia mums atlikti lyginamąją-istorinę skirtingų kultūrų ar tam tikros kultūros srities analizę tam tikrą laiką. Lyginant paprastai tam tikrą bendrąją šių kultūrų sritį, kad atskleistų jų skirtumus.

Be šių metodų, kulturologijanaudoja skirtingose ​​visuomenės srityse taikomus metodus, pavyzdžiui, analizę ir sintezę, abstrakciją, klasifikaciją (užsakymą remiantis vieninteliu kultūros ar kultūrinio reiškinio ženklu), indukciją ir atskaitymą bei daugelį kitų.

Naudojant visus įmanomus metodus, kultūrologija leidžia studijuoti kultūros pasaulį ir jį suprasti.

Patinka:
0
Kas yra diferencialinė psichologija?
Psichologijos tyrimo metodai
Ekonominių tyrimų metodai
Šiuolaikiniai tyrimo metodai
Psichologijos metodai psichinės pažinimo
Kiekybiniai ir kokybiniai metodai
Kontrolės sistema kaip tyrimo objektas
EMM - ekonominis ir matematinis modeliavimas
Rinkodaros tyrimų metodai
Populiariausi pranešimai
aukštyn