Filosofijos klausimai yra kelias tiesai

Jūs galite dažnai girdėti atsakymą iš žmonių kalbėdamaseina apie labiausiai dalykus: "tai yra filosofinis klausimas ...". Šis teiginys slepia nenorą apmąstyti tiesos paiešką, o kartais ir tiesioginį atsisakymą pripažinti akivaizdų.

Tiesą sakant, filosofijos klausimai yra tiesioginis klausimas apie gyvenimo prasmę, būties tiesą ir mūsų pažinimo būdą. Taigi klausimai, reikalaujantys tokio paties sąžiningo atsakymo.

Filosofijos klausimai ir atsakymo paieška

Filosofija yra griežtas mokslas, kurio objektasmetodika ir kategorijų sistema, per kurią atskleidžiamas jo dalyko turinys. Visa kita yra filosofija arba "laisvo plaukimo" atspindys.

filosofijos klausimai
Kai žmogus palieka temos laukąfilosofija, pradeda savo asmeninę laisvę argumentų, kurie visiškai neturi jokio ryšio su dalyku šiame komplekse, griežta ir reikalauja rimto studiją žinių sistemą. Iš pradžių senovės laikais buvo suformuluotas vienas klausimas: kas yra tiesa? Ir šis "paprastas" sakinys sukėlė visus vėlesnius pagrindinius filosofijos klausimus. Trumpai tariant Senovės mąstytojų stilius gali būti suformuluotas taip: kas yra esminis viso egzistavimo principas?

Logika yra mąstymo pobūdis

Mokslinis dalykas yra mąstymas. Pažinimo sritys yra ontologija (egzistavimo doktrina) ir epistemologija (pažinimo doktrina).

pagrindiniai filosofiniai klausimai
Filosofijos klausimai atitinka mokslo dalykąjų absoliutų pobūdis yra nepakitęs laiko ir erdvės atžvilgiu. Bandymai aptarti tam tikrą sritį yra ne kas kita kaip specialus tyrimas, o tyrimą atlieka atitinkama šios srities disciplina. Dialektinio vientisumo priešingumų metodas, kurį įtaria garsus Vokietijos klasikinės mokyklos GVF atstovas. Hegelis savo pagrindiniame tyrime "Logika" pateikė filosofiją, tinkamą mąstymo mokslo žinių sistemai - dialektikai.

Dėl moralės

Didysis Immanuelis Kantas, tyrinėjantis gryno gamtąmąstydamas, išskyrė puikius amžinus filosofijos klausimus etikos požiūriu: kas esu aš? Ką galiu daryti? Ką galiu tikėtis? Be iškilusių klausimų dėl žmogaus mąstymo galimybių, vokiečių mokslininkas taip pat nustatė moralinio elgesio taisyklę, vadinamą "kategoriniu imperatyvu".

atsakymai į filosofijos klausimus
Jame sakoma: "Atlikite tai, kad jūsų valios maksimumas būtų universaliųjų įstatymų galia!" Taigi Kantas pasakojo, kad žmogus turi gerbimo principą laikytis moralinių normų visuomenėje.

Materialistinio supratimo tradicijoje XIX aamžiaus sukūrė vadinamąjį "pagrindinį filosofijos klausimą" - materialinių ir idealių principų santykį gamtoje. Jei medžiaga buvo laikoma pagrindu, doktrina (mokykla) buvo perkelta į materializmą, jei gamtos pagrindas buvo pripažinta idėja, tada kryptis vadinama idealizmu.

Kelias į tiesą

Šiandienos mąstymo erdvėje galitesuformuluoti ir rasti, kaip matyti ant paviršiaus, atsakymus į filosofijos klausimus, nustatytus senovėje. Ar tai tikrai taip? Mokslo dalyko specifika yra ta, kad ji yra absoliuti. Mąstymas nepasikeitė. Pasikeitė tik jo istorinio egzistencijos formos.

Šiuolaikiniai filosofijos klausimai išliko nepakitę. Mąstymo prigimtis radikaliai pasikeitė. Mūsų "sąnario" sąmonės metu tiesos klausimas neretai kyla. Dėl moralės ir moralės. Tai nėra problema, o tik tikrovė ir visuomenės moralės kokybė. Kartu su istorija ir laiku, principai, dėl kurių neteisingi ir todėl neatitinka moralės normų, socialinių santykių ir nuomonių, išnyks.

Nepamirškite pagrindinių filosofijos klausimų, trumpai ir energingai klausinėdami tiesos pobūdį ...

Patinka:
0
Senovės filosofija: formavimo etapai ir
Filosofijos tiesa ir klaidinga nuomonė
Mokslinės žinios filosofijoje: priemonės ir
Filosofijos atsiradimas
Žinių formos filosofijoje
Mayevtika yra ... Mayevtika filosofijoje
Filosofijos pažinimas - tai, kas studijuoja
Pagrindinės filosofijos funkcijos:
Dialektinis metodas filosofijoje
Populiariausi pranešimai
aukštyn