Politika ir ekonomika: dvi tos pačios monetos pusės

Politika - tai veiklos sritis, jungianti santykius tarp visų socialinių grupių, apibrėžiant vyriausybės formas, tikslus, metodus, pagrindines užduotis.

Ekonomika - tai visa ekonominė valstybės veikla, gamybos procesai, paskirstymo metodai, mainai ar bet koks kitas prekių vartojimas.

Politikos ir ekonomikos santykiai yra neatskiriamiyra labai svarbi bet kurios visuomenės gyvenimo problema. Ši problema atsirado nuo pat socialinių santykių pradžios, bet keičiasi istorinėse jos raidos stadijose.

Tai tampa itin svarbu kritiniais momentais, kai kai kurie socialiniai santykiai keičiasi kitiems, formuoja politines ir socialines institucijas, požiūrį, jų pasaulėžiūrą.

Politika ir ekonomika yra tiesiogiai susiję, betpagrindinis jų santykių vaidmuo tenka ekonomikai. Jame vykstančių procesų plėtra lemia politiką, sudaro jos materialinį pagrindą ir todėl lemia politinius veiksmus, sprendimus, kuriuos turi lemti visuomenės, individų interesai.

Yra nuomonė, kad dabartinė, teisingapolitika laikoma tik tokiomis grupėmis ar santykiais, kurie sąmoningai ir racionaliai gali naudoti ekonominius įstatymus visuomenės naudai.

Politika ir ekonomika gali pakeisti sąveiką. Jį nustatė F. Engelsas. Jis pažymėjo, kad politika gali turėti trijų laipsnių poveikį ekonominiams procesams:

  • Kurti lygiagrečiai toje pačioje kryptyje. Šiuo atveju politikos įtaka ekonomikai pagreitina visuomenės vystymąsi.
  • Sukurti kartu nukreiptą vektorių, dėl kurio susiduriama su valstybės žlugimu.
  • Užkirsti kelią ekonomikos plėtrai, o tai gali lemti nesėkmę arba skirtingo politinio ir ekonominio kelio pasirinkimą.

Jei politika ir ekonomika kovos tiek per pastaruosius du atvejus, ekonomikai bus padaryta didelė žala, o žmonės, medžiagos ir kiti ištekliai bus švaistomi.

Visi trys grynos formos tirpalai retai randamitikras gyvenimas. Politika ir ekonomika yra subtilesni nei teoriškai. To pavyzdys gali būti Rusijos Federacijos istorija, kurioje kartu su pažangiais vyriausybės sprendimais, kurie prisidėjo prie visuomenės vystymosi, buvo imtasi žalingų žingsnių.

Politika ir ekonomika, kurios neatsižvelgia į jų tarpusavio ryšius, labai greitai sunaikinamos.

Politika yra ekonominių problemų sprendimo priemonė.

Ekonomika yra materialus politikos pagrindas.

Problemos, kylančios visuomenei, buvo sėkmingossprendžiami tik tuo atveju, jei jie yra teisingai ir laiku išnagrinėti, atsižvelgiant į visuomenės požiūrį, istorijos eigą, socialinę plėtrą. Jei tik siauras žmonių, besidominčių savo interesais, ratas išspręstų problemas, valstybė gali greitai nutraukti savo egzistavimą, o ekonomika išnyks. Tokių reiškinių pasekmės yra konfliktų atsiradimas, nestabilumas (socialinis, politinis).

Tuo pačiu rezultatu bus politika, ignoruojanti ekonominius įstatymus.

Politika ir ekonomika yra tarpusavyje susiję daugiašaliai. Šio pažeidimo pasekmės yra neigiamos. Būdamas "amžinas", šių koncepcijų santykio klausimas kiekviename istoriniame socialinės ir valstybinės raidos etape skamba nauju būdu, ypač akivaizdžiu - pereinamuoju laikotarpiu. Šiandien tokia sunki rusija patiria Rusiją.

Šiandien šalies ekonomika yra paveiktavisos anksčiau pripažintos politinės klaidos: ilgalaikis komandinės ir administracinės sistemos dominavimas, perestroika vykęs neraštingumas, nepagrįstas skolinimasis iš Vakarų ir kt.

Šiandien tai nėra politinė nauda, ​​dėl kurios Rusija gali atsikratyti krizės, bet priimtų sprendimų ekonominis efektyvumas.

Patinka:
0
Rusijos Federacijos antimonopolinė politika
Personalo politika
Normatyvinė ekonomika
Socialiniai ir ekonominiai: ar šios sąvokos yra susijusios?
Indijos ekonomika. Šalies vystymosi paslaptys
Antivibracinė politika - daugiafaktorinis
Kas įtrauktas į politikos sritį? Bendrosios sąvokos
Ekonomika: apibūdinimas ir studijų dalykas
Įmonių ir įmonių investicijų politika
Populiariausi pranešimai
aukštyn