Ekonominis saugumas yra svarbi nacionalinio saugumo dalis

Ekonominis saugumas yra
Ekonominis saugumas yra valstybėsvarbus ekonominis objektas, kurį lemia pajamų ir kitų išteklių stabilumas, leidžiantis ne tik išlaikyti tam tikrą pragyvenimo lygį šiuo metu, bet ir planuoti įvairius rodiklius ateityje. Finansinis saugumas apima užimtumo stabilumą, mokamų savybių išsaugojimą, ekonominio subjekto pinigų srautų panaudojimą ateityje.

Makroekonomikoje - ekonominio pobūdžiosaugumas laikomas ekonominio vystymosi, taip pat visuomenės ekonominio ir socialinio stabilumo procesų stabilumu. Visi aukščiau išvardinti aspektai ir procesai turi vykti nepriklausomai nuo veiksmo ar net esant bet kokiems išoriniams veiksniams.

Taigi, ekonominis saugumas yrapolitinių, ekonominių, socialinių ir moksliniu-technologinių veiksnių derinys, lemiantis nacionalinio suvereniteto lygį. Toks nepriklausomumas yra pasiekiamas dėl nedidelės dominuojančios ekonomikos įtakos ir taip pat, jei socialinių, vidaus politinių ir ekonominių aspektų padėtis yra priimtina.

Ekonominio saugumo užtikrinimas

Nacionalinis ekonominis saugumas yra tinkamas dėl tam tikrų veiksnių:

1. Karinė-politinė valstybės galybė.

2. Konkurencinga pozicija svarbiausiose šalies vystymosi srityse.

3. Ekonominė ir geografinė padėtis gamybinių pajėgų valstybės teritorijoje.

4. Parama pramonės pramonės šakoms.

5. Svarbiausių didžiausių ir pirmosios tvarkos materialinių išteklių atsargos tinkamomis apimtimis, kad būtų užtikrintas įprastas gyvenimas force majeure atveju.

Savo ruožtu aspektai, kuriais užtikrinamas ekonominis saugumas, yra veiksniai, kurie įtakoja efektyviausio lygio išsaugojimą:

1. Biudžeto kontrolė.

2. Lietuvos ekonominio ir politinio valdymo sistemų veiklos optimizavimas.

Nacionalinis ekonominis saugumas

3. Išsami įvairių nelaimių prevencijos sąlygų apžvalga, taip pat efektyviausio atkūrimo būdų analizė.

4. Investavimas į naujų technologijų kūrimą ir įgyvendinimą.

5. Teisės aktų rengimo, užtikrinančio valstybės ekonominį saugumą, rengimas.

6. Veiksminga kova su korupcija visais socialinės veiklos lygiais.

7. Specialiųjų tarnybų ir kariuomenės veiklos optimizavimas.

Dėl visų pirmiau minėtų veiksniųekonominis saugumas - ypatinga būklė šalies ekonomikai, kuri prisideda prie nacionalinių interesų šalies, stabilumo ir nepriklausomybės nuo išorės ir vidaus grėsmių apsaugos, apsaugoti svarbiausius aspektus piliečių gyvenimą, taip pat gebėjimas plėtoti socialines, ekonomines, politines ir kitas sistemas visuomenės ir valstybės visa. Svarbūs veiksniai, savo ruožtu, yra materialiojo ir nematerialiojo nauda, ​​tenkinanti individo ir visuomenės laipsniškam vystymuisi poreikius, rinkinys.

Patinka:
0
Rusijos ekonominis saugumas
Saugumas: sąvoka ir tipai
Socialinis draudimas
Nacionalinio saugumo samprata
Ekonominis saugumas yra garantas
Nacionalinės ekonomikos struktūra
Ekonominis pelnas yra kas yra ir
Serija "Nacionalinio saugumo agentas":
Moderni pasaulio ekonomikos struktūra ir
Populiariausi pranešimai
aukštyn