Freighter - kas tai yra ir kas yra jo pareigos?

Rusijoje žodžiai užsieniokilmė. Jie randami produktų pavadinimuose, organizacijų pavadinimuose, aprangos prekėse ir net kai kuriose profesijose. Pavyzdžiui, sunku atsakyti į klausimą, kas yra krovinys. Ar vairuotojas, taksi vairuotojas, atsakingas už krovinių gabenimą ar kitos srities darbuotojas?

krovinys yra

Ką jis daro?

Freighter - pirmiausia yra asmuoteisėtas. Kaip individualus verslininkas. Pagrindinė krovinio atsakomybė yra transporto priemonė žmonėms, bagažui (bagažui) arba kroviniui transportuoti.

frachtuotojas ir krovinys, kas tai yra

Krovinys yra asmuo, kuris tiesiogiaibendrauja su frachtuoju. Kaip antras specialistas gali veikti kaip fizinis ar juridinis asmuo. Jis naudoja ir moka už transporto priemonių nuoma, skirtas asmenų, bagažo ar krovinių pervežimai.

Tuo pačiu metu gali būti naudojami keletas gabenimų arba vienas, bet keli skrydžiai.

Atsakomybė

Fraktūrininkas ir krovinys, kas tai yra? Kaip minėta anksčiau, tai yra fizinis ar juridinis asmuo, turintis šiuos pareigos:

 • Pagrindinis pareiga yra gabenti krovinį. Ir ši užduotis atliekama tik tuo atveju, jei visi kartu pateikiami krovinio dokumentai yra perduodami gavėjui.
 • Bet koks krovinio pažeidimas turi būti užregistruotas raštu.
 • Ieškinys, gautas iš kliento pusės, turėtų būti svarstomas per septynias dienas.
 • Krovinys turi būti pristatytas laiku, per nustatytus terminus.
 • Krovinys turi būti griežtai užpildytas pagal kliento nurodytus parametrus.

Krovinių vežėjas yra vežėjas, todėl visa atsakomybė už gabenimą yra ant jo. Tai taikoma nuostoliams, įvairių rūšių žalai ir vėlavimams.

Teises

atsakomybė už krovinius

Asmuo, atsakingas už gabenimą, turi teisę:

 • Padidinkite transportavimo išlaidas, priklausomai nuo papildomų išlaidų.
 • Padidinkite transportavimo išlaidas, jei jo išlaidos padidės.
 • Reikalauti iš siuntėjų krovinio lydimojo dokumento.
 • Naudokitės sąskaitomis faktūromis ir kitais dokumentais kaip transporto teisių įrodymu.
 • Paklauskite, ar gavėjas turi kompensuoti išlaidas, jei gabenant prekes jis turėjo išleisti savo pinigus.

Jei gavėjas pažeidžia sutarties dalyką, krovinys gali palikti prekes arba visai jį parduoti aukcione.

Užsakovo atsakomybė neapimaįvairių išlaidų, susijusių su transporto judėjimu, mokėjimas. Visos teisės ir pareigos turi būti griežtai laikomasi nuo sutarties sudarymo momento iki prekių perdavimo gavėjui.

Lengvojo bagažo ir žmonių gabenimas

Taksi esantis krovinys yra asmuo, gabenantis žmones, taip pat lengvas bagažas. Šis veiksmas gali būti atliekamas tiek žodine sutarties forma, tiek raštu.

krovininis taksi tai

Visos taisyklės, susijusios su bagažo vežimu,nustato krovinys. Gavėjas privalo juos atidžiai perskaityti ir pasirašyti sutartį. Nedideli koregavimai gali būti padaryti abiejų šalių susitarimu.

Priklausomai nuo situacijos, gali būti ir krovinysatsisakyti vežti bagažą. Pavyzdžiui, jei pakuotė, kurioje turi būti laikomas bagažas, neatitinka saugos reikalavimų; jei yra tiesioginė bagažo sugadinimo rizika vežant; jei bagažas visai nepriklauso gabenti automobiliu. Tokiu atveju klientas ir vykdytojas turi priimti vieną bendrą sprendimą arba nutraukti sutartį.

Mokestis už automobilio naudojimą vyksta oficialiai. Frauto turėtojas frachtuotojui pateikia čekį ar kitą dokumentą, patvirtinantį lėšų pervedimą.

Laivo ir frachtuotojo sąveika

Kaip ir didelių krovinių gabenimas suRankinio bagažo ar žmonių gabenimo sandorio sudarymas yra susijęs su dviem šalimis - tai yra krovinys ir frachtuotojas. Frachtereris yra juridinis asmuo, kuris teikia vieną ar daugiau transporto priemonių. Frachter yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra atsakingas už šios transporto priemonės naudojimą. Tarp jų sudaryta rašytinė sutartis. Galite jį nutraukti šiais atvejais:

 • Jei iš krovinio pusės būtų matoma paprasta transporto priemonė.
 • Jei pervežimo metu buvo vėlavimų.
 • Jei sutartyje nurodytos taisyklės buvo pažeistos.

Frauto turėtojas privalo sumokėti baudą kroviniui, jei per nustatytą laiką bagažas nebuvo pristatytas gavėjui.

Užpildymo užsakymas

 krovinys yra vežėjas

Užsakantysis turi užpildyti registracijos žurnalą registruodamas naują užsakymą. Turi būti nurodyti tokie duomenys:

 • Data, kai užsakymas buvo priimtas, ir laikotarpis, per kurį jis turėtų būti tvarkomas.
 • Užsakymo numeris.
 • Asmens duomenys apie gavėją ir frachtuotoją.
 • Transporto priemonės duomenys.
 • Vieta, kurioje automobilis turi būti perduotas.

Taip pat frachtuotojas sudaro sutartį. Jame jis turi nurodyti transporto priemonės naudojimo taisykles. Paslaugų teikimo kaina nurodyta raštu. Pasibaigus sutarčiai, ji daugiau nebegali būti keičiama.

Taip pat yra keli reikalavimai, susiję su bagažo transportavimu:

 • Bagažas turi būti tokio dydžio, kad jis laisvai patektų į durų angą arba atitiktų bagažinę.
 • Bagažas turi būti sandariose pakuotėse, kad gabenimo metu ji nebūtų pažeista.
 • Nejudinkite draudžiamo, užsidegančio ir toksinio bagažo.

Fraktorius taip pat privalo padaryti fotokopijąVairuotojo kortelė, kurioje parodyta jo nuotrauka. Automobilio priekiniame stikle taip pat turi būti ženklai, kuriuose turėtų būti nurodyta informacija apie tai, kur ji eina toliau.

Bagažas, kroviniai ar žmonės yra labai gabenamisvarbi ir atsakinga procedūra. Nuo jo priklauso žmogaus gyvenimas, bagažo vientisumas ir transporto priemonė. Todėl frachtuaras turi prisiimti ypatingą atsakomybę už savo darbą ir neleisti pažeidimų.

Patinka:
0
Konstitucinės pareigos
Pardavėjo-konsultanto atsakomybė parduotuvėje
Pilietinis pajėgumas
Dievo Motina ir Krikštatėvis: pareigos
Restorano administratoriaus pareigos -
Kokia atsakomybė yra prekių ekspertas?
Ekspeditoriaus teisės ir pareigos
Konsultantas-pardavėjas: pareigos ir gydymas
Kokia yra maklerio atsakomybė?
Populiariausi pranešimai
aukštyn