Apskaitos ataskaitų formos, finansiniai, apmokestinimo būdai

Norėdami sužinoti finansinę ir nuosavybęįmonės būklė, teisės aktuose buvo parengta speciali apskaitos ataskaita, kurioje sisteminami kaupiami duomenys tam tikrą laiką ir analizuojama ekonominės veiklos rezultatas. Informacijos duomenys platinami ataskaitose lentelių pavidalu.

Kas turėtų apskaityti ir kaip tai padaryti?

Apskaitos ir mokesčių ataskaitos perduodamos visiemsnepriklausomai nuo to, ar ekonominė veikla buvo vykdoma nustatytu laikotarpiu, ar ne. Labai svarbu, kad ataskaitų formos būtų užpildytos teisingai, nes netikslūs duomenys gali būti baudos. Profesionalus buhalteris turėtų užsiimti užpildytais apskaitos dokumentais, jis taip pat turi gerai žinoti mokesčių dokumentų apyvartą.

ataskaitų formos

Ataskaitų formų veislės

Finansinės apskaitos formos gali būtibūti metiniais ir tarpiniais. Šiuo metu tokius dokumentus būtina pateikti kartą per metus. Kai kuriais atvejais bendrovės gali reikalauti tarpinių ataskaitų, pavyzdžiui, gauti paskolą arba pritraukti kitas investicijas. Gana dažnai teikiama ketvirčio forma dalyvauti įvairiuose konkursuose ir konkursuose. Tokie dokumentai pildomi išimtiniais atvejais.

Vienas iš pagrindinių ataskaitų tipų yrabalansas. Tai santraukų lentelė, sudaryta remiantis aktyviaisiais ir pasyviais straipsniais. Ši forma yra informacinis vadovas, atspindintis organizacijos ekonominę padėtį. Čia galite gauti aiškų vaizdą apie apyvartinio kapitalo skaičių, bet jūs negalite analizuoti pinigų judėjimo.

Kitas svarbus įrašas yra ataskaitaapie pelną ir nuostolius. Ši organizacijos ataskaitų forma labiausiai grafiškai atspindi finansinį rezultatą, kuris apskaičiuojamas remiantis pajamų ir sąnaudų straipsnių analize. Duomenys rodo įmonės pelningumą ar nuostolius.

mokesčių ataskaitų formos

Trečia svarbiausia yra ataskaitakapitalo pasikeitimas Toks registras pildomas tuo atveju, jei pasikeičia rezervas arba įstatinis fondas. Taip pat iš lentelės galite sužinoti apie organizacijos nepaskirstytą pelną arba nepadengtą nuostolį.

Pinigų srautų ataskaita bus paskutinissvarbių finansinės atskaitomybės formų grupėje. Šis registras labiausiai atspindi visų lėšų pokyčius tam tikrą laikotarpį. Kreipdamiesi dėl paskolos paraiškos, šią formą dažniausiai prašo bankai.

Visos ataskaitų formos atspindi informaciją sąžiningaikonservatyviai. Konfidenciali informacija, kuri neturėtų būti viešai paskelbta, nepatenka į šio dokumento taikymo sritį. Duomenų santrauka yra pagrindinis tokių registrų pildymo principas.

Apskaitos dokumentų tinkamumo laipsnis

Pateiktos ataskaitos formospaklausa, turi skirtingą paklausos laipsnį. Svarbiausia yra balansas. Ji teikiama kontroliuojančioms įstaigoms, kredito organizacijoms, taip pat rangovų prašymu sudarant sutartinius santykius.

atskaitingos organizacijos forma

Antras populiariausių yra pranešimas apiekapitalo pasikeitimas Tokia informacija dažnai domina finansų įstaigas ir potencialius investuotojus. Likusios finansinės ataskaitos yra mažiau populiarios ir daugiausia teikiamos tik mokesčių institucijoms.

Kas yra mokesčių apskaita ir koks jos vaidmuo

Mokesčių ataskaitų formos parengtos 2008 mįmonės finansinės ir ekonominės veiklos sisteminimas. Tokie dokumentai užpildomi įvertintais mokesčiais ir pateikiami tam tikri lentelių rinkiniai.

Mokesčių deklaracija yra galutinis dokumentaskuris atspindi mokesčių mokėtojo pajamas ir išlaidas, taip pat būtinų pervedimų ir įmokų sumą. Ataskaitų formų pildymas priklauso nuo mokesčių sistemos, kurią naudoja organizacija. Maksimalus dokumentacijos dydis nustatomas pagal bendrą tvarką. Taip pat užpildytų deklaracijų skaičius dažnai susijęs su įmonės dydžiu, veikla ir darbuotojų skaičiumi.

užpildyti ataskaitų formas

Mokesčių ataskaitų formos pateikiamos teritorijos kontrolės įstaigai bendrovės registracijos vietoje. Tokie dokumentai taip pat gali būti kas ketvirtį ir kasmet.

Svarbiausios deklaracijos

Bendra apmokestinimo sistema reiškia, kad atsisakoma gana daug deklaracijų. Kalbant apie jų svarbą, juos galima paskirstyti taip:

  • Pareiškimas apie pelną pateikiamas iki dvidešimtos mėnesio, einančio po ketvirčio, ​​dienos. Toks dokumentas atspindi įmonės pajamas ir išlaidas, sukaupto pelno sumą ir palūkanų atskaitymus į biudžetą.
  • Pridėtinės vertės mokesčio ataskaitą išleidžia įmonės, taikančios pagrindinį apmokestinimo tvarką. Ši forma pateikiama per dvidešimt dienų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
  • Jei darbuotojams mokami atlyginimai, bendrovė privalo užpildyti gyventojų pajamų deklaraciją. Toks registras išduodamas kartą per metus iki balandžio 1 d.
  • Įmonės, kurios turi ilgalaikio turto balansą, mokesčių inspekcijai pateikia turto mokesčio deklaraciją ir avansinių mokėjimų ataskaitą.

finansinės apskaitos formos

  • Transporto deklaracija užpildoma, jei įmonė yra oficialus automobilio savininkas, kuris apmokestinamas. Ši forma yra metinė ir atsisakoma iki vasario 1 d.
  • Žemės deklaracija pateikiama, jei organizacija turi nuosavybės teisę arba ilgalaikę nuomą žemėje.

Kokios formos yra neprivalomos

Kai kurios ataskaitų formos užpildomos tiktoms įmonėms, kurios teisiškai pripažįstamos kaip tokių mokesčių atskaitymų mokėtojai. Tai gali būti azartinių lošimų mokesčiai, vandens ištekliai, įvairūs akcizai. Įmonės, kurios taiko supaprastintą mokesčių sistemą, gyvena daug lengviau, nes daugumą deklaracijų jos nereikia perduoti. Finansinės ir mokesčių ataskaitos pateikiamos griežtai apibrėžtu laikotarpiu. Mokesčių inspekcija atidžiai stebi šių terminų nesilaikymą ir nedelsiant taiko nuobaudas.

Patinka:
0
Finansinės kontrolės metodai
Juridinių asmenų TIN / PIT
Koks yra metinis metinis pateikimo terminas
Kokie yra finansinių ataskaitų pateikimo terminai?
Balanso aiškinamasis raštas ir jo vaidmuo
Audito sąvoka ir tikslai, audito esmė
Mokesčių kalendorius - pateikti ataskaitas
Finansinių ataskaitų rengimas
Apskaitos ataskaitos: tipai ir sudėtis.
Populiariausi pranešimai
aukštyn