Įmonės ekonominio efektyvumo rodikliai

Norėdami išanalizuoti įmonės gamybos veiklą, būtina atsižvelgti į įmonės ekonominio efektyvumo rodiklius.

Visų pirma produkcijos efektyvumastam tikrą laiko intervalą lemia pagamintų prekių kiekis, kuris apskaičiuojamas naudojant sąlygiškai natūralius, natūralius ir ekonominius rodiklius.

Produkcijos apimtis nustatoma pagal prekių, bruto irrealizuoti produktai. Bendrojo produkcijos rodiklis yra bendras pagamintų prekių kiekis, apskaičiuotas pinigine išraiška. Šiai kategorijai priskiriami gatavi galutiniai, taip pat nebaigti gaminiai ir pusgaminiai, komponentai ir prekės, kurių gamyba jau prasidėjo. Į realizuotą produkciją įeina jau parduotos prekės ir produktai. Visas įmonės pagamintų galutinių prekių kiekis priskiriamas prekių kategorijai.

Įmonės ekonominio efektyvumo įvertinimas atliekamas naudojant tokius rodiklius kaip bruto pajamos, pelnas ir grynosios pajamos.

Bendrosios pajamos yra apskaičiuojamos neįskaitant bendrosios produkcijos ir materialinių sąnaudų nusidėvėjimas. Grynosios pajamos yra nustatomas atimant iš bendrosios produkcijos visų jos išlaidų vertę.

Pelnas, kaip aprašyta aukščiau aprašytų rodikliųekonominis efektyvumas, įvertinti įmonės veiklą. Pats švietimas yra iš pardavimo (pardavimo) produktų rezultatas. Šio rodiklio vertė yra apibrėžiama kaip skirtumas tarp įplaukų iš gamybos ir prekių pardavimo ir labai brangus pardavimo.

Ekonominio efektyvumo rodikliai apima:jo sudėtis ir išlaidos. Jie suskirstyti į vienkartinius ir dabartinius. Pastarosios yra tiesiogiai susijusios su prekių pardavimu ir gamyba ir sudaro gamybos sąnaudas. Einamųjų išlaidų suma priklauso nuo įvairių veiksnių. Tam tikros rūšies gaminiai gali būti pagaminti iš įvairių medžiagų ir žaliavų. Pagrindinis einamųjų sąnaudų efektyvumo rodiklis yra gamybos pelningumas. Ši kategorija nustatoma iš pardavimo, gauto iš pardavimo, santykio su prekių kaina.

Vienkartinės išlaidos yra rodikliaiekonominis efektyvumas, atsirandantis dėl gamybos atnaujinimo ir plėtros. Paprastai čia yra vienkartinės kapitalo pobūdžio priemonių investicijos. Vienkartinių sąnaudų efektyvumo rodiklis apskaičiuojamas iš pelno, grynųjų arba bendrųjų pajamų padidėjimo iki kapitalo investicijų santykio.

Ir vis dėlto, pelnas yra svarbiausiasekonominis rodiklis, kuris yra galutinis įmonės finansinis rezultatas. Tai yra ekonominės plėtros pagrindas tiek atskiroje organizacijoje, tiek visoje valstybėje.

Pelnas, taip pat kiti ekonominiai rodikliaiefektyvumas, apibūdina konkrečią įmonės gamybinę veiklą. Pelno lygis, palyginti su kitomis įmonėmis, rodo vadovų darbo kokybę, jų gebėjimą vykdyti ekonominę veiklą.

Pelnas yra vidinis pagrindinis šaltinisįmonės finansinių rezultatų formavimas. Kuo daugiau pelno gaus bendrovė, tuo mažiau reikia pritraukti išorinių finansavimo šaltinių. Skirtingai nuo kitų vidinių šaltinių, pelnas nuolat atkuriamas, o sėkmingo valdymo sąlygomis vyksta jo plėtra.

Būtent šis rodiklis sudaro rinkąįmonės vertė. Kuo didesnis pelno kapitalizavimo lygis ir suma, tuo didesnė yra organizacijos turto vertė ir atitinkamai padidėja jo rinkos vertė.

Patinka:
0
Išsami ekonominė analizė
Organizacijos pajamos ir išlaidos
Kaip apskaičiuoti ekonominę
Veiklos rodikliai
Veiksmai, kaip pagerinti našumą
Ekonominiai veiklos rodikliai
Finansiniai rodikliai -
Įmonės konkurencingumas ir analizė
Organizacijos likvidumo rodikliai
Populiariausi pranešimai
aukštyn