Strateginis valdymas kaip įmonių konkurencingumo pagrindas

Valdymas, kokia tai yra, yra procesas, kurio reikia norint pasiekti užsibrėžtus tikslus.

strateginis valdymas
Paprastai tai apima kelis etapus: tikslų nustatymas ir planavimo darbai, jų organizavimas, motyvacijos nustatymas ir kūrimas, kontrolė. Strateginis valdymas yra procesas, kuris remiasi žmogiškuoju veiksniu kaip įmonės ar organizacijos pagrindu. Tai daugiausia nukreipta į rinkos prašymus (arba, kitaip tariant, apie vartotojus) ir leidžia lanksčiai ir greitai atlikti pakeitimus, reikalingus darbui pagal paklausą. Tai strateginis valdymas, leidžiantis įmonėms normaliai veikti nuolat kintančiomis sąlygomis, būti konkurencingiems ir stabiliai pelnyti. Skirtingai nuo operatyvios, šis valdymo būdas leidžia ne tik ilgą laiką planuoti organizacijos darbą, bet ir padaryti jį kuo sėkmingesnį.
strateginis organizacijos valdymas

Strateginis organizacijos valdymas. Dalykai ir turinys

Kad įmonė būtųkonkurencinga ir pelninga nuolat besikeičiančiomis sąlygomis, būtina atsižvelgti į išorinius veiksnius. Tai įmanoma tik tuo atveju, jei strateginis valdymas vienija visas darbo, organizacines ir verslumo strategijas į vieną bendrą. Tai yra elgesio linijos visose šiose srityse suvienijimas, leidžiantis laiku ir optimaliai reaguoti į išorinius veiksnius ir prognozuoti jų įtaką gamybai. Remiantis tuo, galima suprasti, ką tiksliai strateginis valdymas skiriasi nuo visų kitų, o tai yra jo pagrindinė tema. Tai yra:

 • problemos, kurios priklauso nuo išorinių, nekontroliuojamų veiksnių;
 • problemos, tiesiogiai susijusios su galutiniais (arba bendraisiais) organizacijos tikslais;
 • problemos ir sprendimai, leidžiantys rekonstruoti organizacijos struktūrą pagal vykstančius pokyčius.

Tiesą sakant, strateginį valdymą galima vadinti tada, kai jis aiškiai atsako tik į tris esminius klausimus:

 1. Kokia šiuo metu yra įmonės padėtis?
 2. Kaip tai turėtų būti nurodytu laikotarpiu (1 mėnuo, 1 metai ir tt)?
 3. Ką reikia padaryti norint pasiekti nurodytą vietą nurodytu laiku?

Strateginis įmonės valdymas. Funkcijos ir užduotys

Siekiant bet kuriuo metu išlaikyti įmonės konkurencingumą ir pelningumą, planavimas turi būti ilgalaikis ir atlikti šias funkcijas:

 • aiškiai suplanavo ne tik galutinius rezultatus, bet ir tam tikrų strategijų naudojimą;
 • teisingai organizavo visą veiklą, kuria siekiama įgyvendinti planus;
  strateginis įmonės valdymas
 • koordinavo visų darbuotojų ir padalinių veiksmus, kurių tikslas - įgyvendinti strategines užduotis;
 • teisingai motyvavo darbuotojų veiklą;
 • naudojami dabartiniai kontrolės metodai.

Specialistai suformulavo užduotis, kurias turėtų spręsti strateginis valdymas:

 • pagrindinis: išlikimas bet kokiomis sąlygomis ilguoju laikotarpiu;
 • laiku prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių išorinių sąlygų;
 • ieškoti naujų galimybių, skatinančių konkurencingumą;
 • lankstumas ir pasirengimas bet kokiems pokyčiams;
 • orientacija į žmogiškąjį veiksnį - visų įsivaizduojamų pagrindų.
 • </ ul </ p>
Patinka:
0
Efektyvus pinigų valdymas
Įmonės konkurencingumo didinimas:
Konkurencija ir konkurencingumo vertinimas
Įmonės konkurencingumas ir analizė
Efektyvus personalo valdymas yra
Strateginis planavimas
Daugiakampis konkurencingumas
Gamybos ir gamybos sąnaudų faktoriaus analizė
Įmonės konkurencingumas
Populiariausi pranešimai
aukštyn