Strateginis planavimas

Strateginis planavimas yra visas kompleksasspecialios priemonės, skirtos tam tikrų vystymosi strategijų plėtrai. Strateginio planavimo sistema apima keturias veiklos sritis, kuriose priimami valdymo sprendimai. Tai yra visų išteklių paskirstymas, jų pritaikymas prie išorinės aplinkos, jų sąveikos tarpusavyje koordinavimas ir strateginis numatymas. Strateginio planavimo procese bus išspręstos daugybės gamybos problemos, pvz., Klientų ir pardavimo rinkų pasirinkimas, išoriniai komponentai ir naujų produktų gamyba, poreikis pritraukti papildomų išteklių (finansinių, darbo ir techninių).

Ir tai reikėtų pažymėtibet kokios produkcijos konkurencingumas, bet kokia kompanija priklauso nuo to. Svarbu, kad strateginis planavimas mums leidžia atkurti vieningą integruotą mechanizmą, kuris padėtų pasiekti konkrečius planus, o tai leidžia mums atskleisti visą įmonės ir jos komandos potencialą. Jo įgyvendinimo privalumai yra akivaizdūs. Strateginis planavimas griežtai susitelkia ties kritiniais parametrais, mažina ateities riziką, gerina visas priemones, skirtas esamiems įmonės ištekliams panaudoti, nustato prioritetines sritis, sumažina neigiamą neįvykdytų užduočių poveikį bendram procesui.

Vedantis strateginio planavimo nebuvimasdėl viso įmonės konkurencingumo praradimo lemia valdymo krizę, kai judėjimas tampa chaotiška daugelyje skirtingų krypčių ir daro didelę įtaką iš išorės.

Sunkiausia yra strateginė finansinėplanavimas. Laikas ir pinigai visada yra riboti, todėl finansinis planavimas (pinigų paskirstymas atskiriems sektoriams) turėtų būti grindžiamas strateginės skubos ir svarbos principais.

Strateginis rinkodaros planavimasjo funkcinė struktūra, apimanti tokias sritis kaip planavimo gamyba, jos įgyvendinimas, skatinimas ir kainų formavimas. Pavyzdžiui, planuojant išleisti naują produktą būtinai numatoma nustatyti tam tikras prioritetines užduotis, paskirstyti atsakomybės centrus, teikti finansinę paramą produktų reklamai ir techninės priežiūros personalo mokymui. Tai logiška eilės veiksmų grandinė, skirta pasirinkti veiklos rūšis ir planuojamų tikslų nustatymą, strategijų pasirinkimą ir veiklos įgyvendinimą, siekiant juos pasiekti per griežtai apibrėžtą laikotarpį. Rinkodaros planavimas apima įvairius požiūrius ir strategijas pajamų (pelno) generavimui: tai yra intensyvi strategija, lėta, greita ir pasyvi.

Intensyvi strategija naudojama, jeidaugybė klientų, prekės yra mažai žinomos ir reikalingos reikšmingos priemonės, kad būtų galima jį reklamuoti. Tuo pačiu metu pirkėjams, kurie jau bandė produkto kokybę, mes esame pasirengę mokėti už jį didesnę kainą.

Mažoji pelno siekianti strategijaJis naudojamas tuo atveju, jei rinkos pajėgumai yra nedideli ir beveik nėra konkurencijos. Taigi prekės yra žinomos daugeliui potencialių pirkėjų ir yra pasirengusios nusipirkti pernelyg didelę kainą.

Greita strategija yra taikoma, kai rinkos pajėgumai yra pakankamai dideli, didelė konkurencija rinkoje, produktas yra mažai žinomas pirkėjui, o produkcijos kiekio padidėjimas mažina produkto kainą.

Pasyvioji strategija naudojama, kai konkurencija rinkoje yra maža, o pati rinka yra didelė, produktas yra plačiai žinomas ir nebrangus.

Strateginis planavimas kaip visuma yra pasirinkimasverslo kryptis, išsami esamų galimybių ir išorės rizikos analizė, stipriųjų ir silpnųjų pusių analizė, konkrečios strategijos formavimas, tobulinimas, palaikymas, stebėjimas ir įgyvendinimas.

Patinka:
0
Sėkmės pagrindas - sumanus laiko planavimas
Galimiausias vyresniųjų grupių planavimas:
Verslo plėtros strategija -
Įmonių planavimas įmonėje
Taktinis planavimas yra svarbus elementas
Valdymo sprendimų kūrimas
Koks skirtumas tarp taktikos ir strategijos, į ką
Organizacijos valdymas yra sistema
Strateginis valdymas kaip pamatas
Populiariausi pranešimai
aukštyn